BDSM, angielski skrótowiec wywodzący się od Bondage & Discipline (BD), Dominance & Submission (DS) i Sadism & Masochism (SM), określa zespół praktyk seksualnych charakteryzujących się wyrażaną w różny sposób dominacją jednej osoby nad drugą.

Połączenie technik bondage i SM. Zdjęcie wykonane podczas festiwalu Up Your Alley Fair w San Francisco
Bondage & Discipline
Wiąże się z ograniczaniem swobody jednego z partnerów na płaszczyźnie fizycznej poprzez wiązanie (bondage) lub na płaszczyźnie psychologicznej poprzez narzucanie systemu zasad i kar (discipline).
Dominance & Submission
Najbardziej ogólne określenie relacji w której jedna osoba przejmuje kontrolę nad drugą.
Sadism & Masochism
W tym przypadku satysfakcja seksualna wiąże się z zadawaniem bólu oraz odbieraniem tego procesu przez drugą stronę.

Poszczególne formy często w naturalny łączą się ze sobą (np. zadawanie bólu i krępowanie) i trudno jest ustalić sztywne granice między nimi.

Istnieje cała gama różnych rekwizytów związanych z BDSM. Są to m.in. kajdanki, kneble, pejcze, obroże, skórzane stroje, urządzenia rażące prądem.

Zobacz też