Panseksualizm

Panseksualizm - jedna z postulowanych orientacji seksualnych, w której obiektem są osoby dowolnej płci. Koncepcja panseksualizmu abstrahuje od sztywnych podziałów na płcie i orientacje psychoseksualne.

Różnica między biseksualizmem a panseksualizmem polega na tym, że biseksualizm jest skonstruowany w ramach bipolarnego podziału na dwie płcie, tymczasem panseksualizm jest skonstruowany poza tym podziałem. Dzięki temu nadaje się do opisywania zjawisk obecnych w kulturach niezachodnich np. związki mężczyzn z berdache.