Anna Grodzka/Wystąpienia sejmowe

Z Encyklopedii LGBT
Skocz do: nawigacja, szukaj

Anna Grodzka (ur. 16 marca 1954 roku w Otwocku), pierwsza w Polsce parlamentarzystka otwarcie mówiąca o swej transpłciowej przeszłości. Wiceprzewodnicząca klubu poselskiego Ruchu Palikota. Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Wiceprzewodnicząca Parlamentarnej Grupy Kobiet. Członkini sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Współzałożycielka i druga prezeska fundacji Trans-Fuzja, działaczka na rzecz równouprawnienia osób transseksualnych, transwestytycznych, transgenderowych, jak i innych wychodzących poza sztywne normy płciowe. Jest inicjatorką i przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu Zrównoważonego Rozwoju Społecznego – „Społeczeństwo FAIR”.

Information icon.svg Osobny artykuł: Anna Grodzka.
Information icon.svg Osobny artykuł: Anna Grodzka/Filmy.
 • Anna Grodzka - Wystąpienie 18 listopada 2011 r.[1]


 • Anna Grodzka - wystąpienie z 15 grudnia 2011 r.[2]


 • Anna Grodzka - wystąpienie z 29 lutego 2012 r.[3]


 • Anna Grodzka - wystąpienie z 15 marca 2012 r.[4]


 • Anna Grodzka - wystąpienie z 30 marca 2012 r.[5]


 • Anna Grodzka – wystąpienie z 11 kwietnia 2012 r.[6]


 • Anna Grodzka – wystąpienie z 26 kwietnia 2012 r.[7]


 • Anna Grodzka – wystąpienie z 23 maja 2012 r.[8]


 • Anna Grodzka – wystąpienie z 28 czerwca 2012 r.[9]


 • Anna Grodzka – wystąpienie z 28 czerwca 2012 r.[10]


 • Anna Grodzka – wystąpienie z 24 lipca 2012 r.[11]


 • Anna Grodzka – wystąpienie z 30 sierpnia 2012 r.[12]


 • Anna Grodzka – wystąpienie z 12 września 2012 r.[13]


 • Anna Grodzka – wystąpienie z 27 września 2012 r.[14]


 • Anna Grodzka – wystąpienie z 22 listopada 2012 r.[15]


 • Anna Grodzka – wystąpienie z 7 lutego 2013 r.[16]


 • Anna Grodzka – wystąpienie z 7 marca 2013 r.[17]


 • Anna Grodzka – wystąpienie z 8 marca 2013 r.[18]


 • Anna Grodzka – wystąpienie z 21 marca 2013 r.[19]


 • Anna Grodzka – wystąpienie z 23 maja 2013 r.[20]


 • Anna Grodzka – wystąpienie z 12 czerwca 2013 r.[21]


 • Anna Grodzka – wystąpienie z 13 czerwca 2013 r.[22]


 • Anna Grodzka – wystąpienie z 20 czerwca 2013 r.[23]


 • Anna Grodzka – wystąpienie z 21 czerwca 2013 r.[24]


 • Anna Grodzka – wystąpienie z 11 lipca 2013 r.[25]


 • Anna Grodzka – wystąpienie z 12 lipca 2013 r.[26]

Przypisy

 1. Wystąpienie Anny Grodzkiej w ramach punktu Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. (pol.). sejm.gov.pl.
 2. Wystąpienie Anny Grodzkiej w ramach punktu Informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. (pol.). sejm.gov.pl.
 3. Wystąpienie Anny Grodzkiej w ramach punktu Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 181). (pol.). sejm.gov.pl.
 4. Wystąpienie Anny Grodzkiej w ramach punktu Informacja rządu na temat stanu bezpieczeństwa obywateli w transporcie kolejowym oraz powodów opóźniających się inwestycji drogowych i kolejowych. (pol.). sejm.gov.pl.
 5. Wystąpienie Anny Grodzkiej w ramach punktu Oświadczenia. (pol.). sejm.gov.pl.
 6. Wystąpienie Anny Grodzkiej w ramach punktu Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (druk nr 238). (pol.). sejm.gov.pl.
 7. Wystąpienie Anny Grodzkiej w ramach punktu Informacja bieżąca. (pol.). sejm.gov.pl.
 8. Wystąpienie Anny Grodzkiej w ramach punktu Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzonego w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r. (druki nr 296 i 400). (pol.). sejm.gov.pl.
 9. Wystąpienie Anny Grodzkiej w ramach punktu Informacja o działalności rzecznika praw obywatelskich za rok 2011 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela (druk nr 385) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 473). (pol.). sejm.gov.pl.
 10. Wystąpienie Anny Grodzkiej w ramach punktu Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach. (pol.). sejm.gov.pl.
 11. Wystąpienie Anny Grodzkiej w ramach punktu Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 542). (pol.). sejm.gov.pl.
 12. Wystąpienie Anny Grodzkiej w ramach punktu Informacja prezesa Rady Ministrów i prokuratora generalnego o działaniach instytucji państwowych w sprawie spółki Amber Gold. (pol.). sejm.gov.pl.
 13. Wystąpienie Anny Grodzkiej w ramach punktu Oświadczenia. (pol.). sejm.gov.pl.
 14. Wystąpienie Anny Grodzkiej w ramach punktu Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 693 i 728). (pol.). sejm.gov.pl.
 15. Wystąpienie Anny Grodzkiej w ramach punktu Informacja bieżąca. (pol.). sejm.gov.pl.
 16. Wystąpienie Anny Grodzkiej w ramach punktu Informacja bieżąca. (pol.). sejm.gov.pl.
 17. Wystąpienie Anny Grodzkiej w ramach punktu 11. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (druk nr 1105). 12. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy (druk nr 1116). (pol.). sejm.gov.pl.
 18. Wystąpienie Anny Grodzkiej w ramach punktu Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. (pol.). sejm.gov.pl.
 19. Wystąpienie Anny Grodzkiej w ramach punktu 5. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (druk nr 1146). 6. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 1151). (pol.). sejm.gov.pl.
 20. Wystąpienie Anny Grodzkiej w ramach punktu Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia dnia 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich (druki nr 1281 i 1320). (pol.). sejm.gov.pl.
 21. Wystąpienie Anny Grodzkiej w ramach punktu Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o: 1) rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych, 2) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy (druki nr 1105, 1116 i 1374). (pol.). sejm.gov.pl.
 22. Wystąpienie Anny Grodzkiej w ramach punktu Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o: 1) rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych, 2) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy (pol.). sejm.gov.pl.
 23. Wystąpienie Anny Grodzkiej w ramach punktu Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2012 roku (druk nr 1254) oraz komisyjnym projektem uchwały (druk nr 1461). (pol.). sejm.gov.pl.
 24. Wystąpienie Anny Grodzkiej w ramach punktu Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2012 roku oraz komisyjnym projektem uchwały (pol.). sejm.gov.pl.
 25. Wystąpienie Anny Grodzkiej w ramach punktu Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (druki nr 1511 i 1518) (pol.). sejm.gov.pl.
 26. Wystąpienie Anny Grodzkiej w ramach punktu Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (pol.). sejm.gov.pl.