Dudgeon przeciwko Zjednoczonemu Królestwu

Z Encyklopedii LGBT
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dudgeon przeciwko Zjednoczonemu Królestwu
Sąd Europejski Trybunał Praw Człowieka
Skarżący Jeffrey Dudgeon
Państwo Wielka Brytania Wielka Brytania
Sygnatura 7525/76
Data rozstrzygnięcia 22 października 1981 r.
Wyrok stwierdzono naruszenie art. 8. Konwencji
Orzecznictwo ETPC związane z LGBT
Prawo Portal Prawo

Dudgeon przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, sprawa ze skargi nr 7525/76, rozpatrzona przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, który 22 października 1981 r. wydał wyrok stwierdzający, że Wielka Brytania naruszyła art. 8. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Przedmiot skargi w sprawie Dudgeon przeciwko Zjednoczonemu Królestwu

Jeffrey Dudgeon to homoseksualny mieszkaniec Belfastu w Irlandii Północnej. W trakcie przeszukania, do jakiego doszło u niego w domu 21 stycznia 1976 r., policja znalazła jego prywatną korespondencję z innym homoseksualnym mężczyzną. Przez wiele godzin Dudgeona przesłuchiwano na komisariacie. Akta sprawy dotyczące obrazy moralności przekazano prokuratorowi, który jednak odmówił wszczęcia postępowania.

Obowiązujące wówczas ustawodawstwo Irlandii Północnej uznawało homoseksualne stosunki między mężczyznami za przestępstwo. W skardze do Europejskiej Komisji Praw Człowieka pan Dudgeon podnosił, że zakaz dobrowolnych praktyk homoseksualnych między dorosłymi mężczyznami stanowi poważną ingerencję ze strony Wielkiej Brytanii w jego prawo do poszanowania życia prywatnego. Stwierdził również, że doznał uczucia strachu, cierpienia i rozpaczy wskutek samego istnienia kwestionowanego prawa, w tym obawy o prześladowanie i szantaż.

Europejska Komisja Praw Człowieka przychyliła się do wniosku skarżącego i przekazała skargę Trybunałowi.

Wyrok Trybunału w sprawie Dudgeon przeciwko Zjednoczonemu Królestwu

Dochodzenie prowadzone przez policję w sprawie Dudgeona było wystarczającym dowodem, że zagrożenie sankcją karną jest realne. Trybunał nie zgodził się z opinią władz brytyjskich, że przepisy obowiązujące w Irlandii mają służyć ochronie moralności społeczeństwa. Podkreślił jednocześnie, że istotnie - konieczne jest prawne regulowanie zachowań seksualnych, zarówno heteroseksualnych, jak i homoseksualnych i stosowanie sankcji karnych wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi wykorzystanie i deprawacja innych osób, zwłaszcza w młodym wieku. Jednak nie może to dotyczyć dobrowolnych praktyk homoseksualnych dwojga dorosłych ludzi.

Trybunał uznał, że ze względu na swój szeroki i absolutny charakter ograniczenie nałożone na pana Dudgeona było, niezależnie od dotkliwości możliwych kar, niewspółmierne do oczekiwanych celów, które należy osiągnąć, a mianowicie ochrony „praw i wolności innych osób” oraz „moralności”.

Stosunkiem głosów 15 do 4 Trybunał uznał, że doszło do naruszenia artykułu 8. Konwencji.

Stosunkiem głosów 14 do 5 Trybunał uznał, że nie jest konieczne zbadanie czy doszło do naruszenia artykułu 14. w związku z artykułem 8.

Środki zasądzone na rzecz skarżącego w sprawie Dudgeon przeciwko Zjednoczonemu Królestwu

Trybunał zasądził na rzecz skarżącego 3 315 funtów brytyjskich tytułem zwrotu kosztów sądowych.

Skutki prawne wyroku w sprawie Dudgeon przeciwko Zjednoczonemu Królestwu

Na skutek wyroku w sprawie Dudgeon przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, w 1982 roku w Irlandii Północnej weszła w życie ustawa, na podstawie której dobrowolne praktyki seksualne przestały być przestępstwem. Wyjątki dotyczyły osób chorych psychicznie, żołnierzy i marynarzy. Prawo to weszło w życie 9 grudnia 1982 r.[1]

Przypisy

  1. DUDGEON CASE (ang.). hudoc.echr.coe.int. [dostęp 2014-02-05].