Dyskusja:HIV

Z Encyklopedii LGBT

Założenia i cele rozbudowy hasła:

  • źródła obcojęzyczne należy uzupełnić o dostępne, wiarygodne materiały w języku polskim
  • artykuły, których treść nie jest ogólnie dostępna powinny być zastąpione artykułami, których cała treść jest dostępna dla czytelnika
  • źródła medyczne starsze niż 5 lat powinny być uaktualnione
  • Układ treści powinien być odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony czytelnika. Najpierw najbardziej praktyczne treści (profilaktyka, zagadnienia prawne), później kultura masowa (mniej praktyczne ale styka się z tym niemal każdy) na końcu zaś informacje specjalistyczne przeznaczone dla osób chcących gruntowniej zapoznać się z zagadnieniem i obeznanych z terminologią medyczną.