Dyskusja:Przyczyny homoseksualizmu

Z Encyklopedii LGBT
Skocz do: nawigacja, szukaj

Już we wstępię autor artykułu pisze o tym, że nauka nie zna przyczyn powstawania heteroseksualizmu, homoseksualizmu i biseksualizmu, insynuując w ten sposób, że wszystkie wymienione orientacje są równorzędne. Natomiast historia psychologii pokazuje, że traktowała ona i w wielu szkołach psychologii (np. reprezentowanej przez dr hab. Mieczysława Radochońskiego, prof. UR, czy dr Andrzeja Margasińskiego) wciąż traktuje heteroseksualność jako normę, a homoseksualizm i biseksualizm jako skłonności nienaturalne, odbiegające od normy i stąd bada ich przyczyny.


O tendencyjności artykułu świadczy również to, że wśród przyczyn powstawania homoseksualizmu autor wymieniania jedynie model genetyczno-hormonalny, a pomija drugi prezentowany przez naukowców model psychologiczno-środowiskowy[1], w którym wśród przyczyn wymienia się np.

1.Dziedziczenie - odziedziczone zranienia, nierozwiązane problemy rodzinne, zakłócone spostrzeganie, filtry umysłowe, predyspozycje do odrzucenia. 2.Temperament - nadwrażliwość, duża potrzeba oparcia, natura artystyczna, nonkonformistyczne zachowania (bardziej kobiece u mężczyzn i bardziej męskie u kobiet). 3.Zranienia homoemocjonalne i zranienia heteroemocjonalne - usidlenie, zaniedbanie, nadużycia, opuszczenie, nałogi, udawanie zachowań, niewłaściwe zachowania seksualne. 4.Zranienia ze strony rodzeństwa/dynamika rodziny - stłumienie, nadużycia, przezwiska. 5.Zranienia obrazu ciała - późne dojrzewanie, ułomność fizyczna, niższy wzrost, chudość, tusza, brak kondycji fizycznej. 6.Nadużycia seksualne - wdrukowanie (impriting) homoseksualne, wyuczone i utrwalone zachowania, substytut uczuć. 7.Zranienia społeczne lub w kontaktach z rówieśnikami - przezwiska, tłumienie, postawa świętoszka, pupilek nauczycieli, słabeusz, brak lub zmniejszona ilość zachowań typowych dla chłopców na różnych etapach ich rozwoju (np. przepychanek czy bijatyk). 8.Zranienia kulturowe - media, system szkolny, przemysł rozrywkowy, internet, pornografia. 9.Inne czynniki - rozwód rodziców czy śmierć któregoś z nich, doświadczenia i wpływy z okresu przed narodzeniem. [2].


Dla uczciwości warto byłoby nadmienić, że środowisko naukowe jest podzielone w kwestii etiologii homoseksualizmu, a niepotwierdzoną[3] genetyczną etiologię próbują przeforsować najczęściej naukowcy pod wpływem lobby LGBT. Dwaj znani amerykańscy psychiatrzy – dr Lawrence Mayer, wykładowca statystyki i biostatystyki Arizona State University oraz dr Paul McHugh, ordynator oddziału psychiatrii szpitala Johns Hopkins Hospital w Baltimore w latach 1975-2001 (Co ciekawe, pierwszy z autorów sam siebie określa jako zwolennika równości i przeciwnika dyskryminacji osób LGBT, a także zaznacza, że wielokrotnie reprezentował interesy tej grupy jako biegły sądowy) podczas obserwacji wyników kilkuset badań z zakresu medycyny, psychologii i nauk społecznych, psychiatrzy zauważyli, że nie ma żadnych biologicznych dowodów wspierających tezę o tym, że skłonności homoseksualne lub transseksualne są wrodzone. Badania drobnych różnic neurobiologicznych między homo- a heteroseksualistami nie wyjaśniają ich pochodzenia, więc równie dobrze mogą być efektem cech wrodzonych, jak i czynników środowiskowych czy psychologicznych. Ludzki mózg jest organem plastycznym i również w kwestiach seksualnych, nowe połączenia neuronowe powstają poprzez powtarzanie pewnych czynności i dostarczanie regularnie tych samych bodźców[4].


Podsumowanie artykułu domagałoby się przypisu. Bo na jakiej podstawie autor artykułu twierdzi, że upatrywanie źródła homoseksualizmu w traumatycznych przeżyciach z dzieciństwa zostało całkowicie wykluczone przez środowisko naukowe skoro wielu naukowców popiera tą tezę. Można tu wymienić: dr Janelle Hallman światowej sławy ekspert w tematyce kobiecego homoseksualizmu.


Jeśli chodzi o organizacje religijne jak np. Kościół Katolicki, to pomoc ludziom w wyjściu z homoseksualizmu nie jest źródłem ich utrzymania. Pomoc ta stanowi mały promil zakresu działania Kościoła. Pomaga on człowiekowi odkryć i odzyskać godność i pełnię człowieczeństwa jakim został obdarowany przez Stwórcę na Jego obraz i podobieństwo. Pomaga odkryć najbardziej satysfakcjonującą i pełną miłości relację, która jest konieczna by tą pełnię osiągnąć, a jest to relacja z Bogiem Ojcem. Kościół broni prawdy o człowieku objawionej mu przez Boga, dlatego przeciwstawia się zachowaniom, które działają destrukcyjnie. Święty Paweł pisze: "Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy z was." Ten fragment z listu do Koryntian pokazuje, że homoseksualizm jest wymieniany obok innych grzechów oraz, że wielu obecnych członków Kościoła niegdyś te grzechy popełniało. To z kolei pokazuje, że Kościół potępia grzech, ale nie grzesznika. Jezus kocha grzesznika dla każdego kto stanie w prawdzie ma przebaczenie i uzdrowienie. Trzeba tylko Mu zaufać. Możemy znaleźć świadectwa uzdrowionych homoseksualistów jak np. Andrew Comiskey[5], Becket Cook i wielu innych, którzy zgodnie twierdzą, że choć wydawało im się, że homoseksualizm to ich tożsamość to odkryli, że jednak tak nie jest. Istnieją dziesiątki świadectw i ośrodków zajmujących się pomocą osobom homoseksualnym, by wspomnieć tylko największe, jak założone w 1992 NARTH – National Association for Research and Therapy of Homosexuality (Narodowe Stowarzyszenie Badania i Leczenia Homoseksualizmu, www.narth.com) skupiające profesjonalnych psychiatrów i psychologów, Family Reaserch Institute, International Healing Foundation czy mające swe przedstawicielstwa we wszystkich stanach USA i Kanady ośrodki EXODUS i COURAGE, pierwszy powiązany z Kościołami protestanckimi, drugi z Kościołem katolickim. Powstaje szereg oddolnych stowarzyszeń non-profit, jak np. PFOX – Parents and Friends of Ex-Gays & Gays.[6]
Przypisy: [1] Artykuł pt. "Przyczyny homoseksualizmu", [dostępny na:] jeznach neon24 pl/post/120930,przyczyny-homoseksualizmu, 19 lutego 2018 [2] R. Cohen, "Wyjść na prostą Rozumienie i uzdrawianie homoseksualizmu", [tł. A. Jankowiak], Wydawnictwo Światło-Życie Kraków, 2005 s. 59-91. [3] Phelim McIntyre, "Mity i fakty na temat homoseksualizmu", [dostępny na:] www psychologia net pl/artykul.php?level=713, 19 lutego 2018 [4] Por. Jacek Januszewski "Homoseksualizm szkodzi zdrowiu – ostrzegają kolejni naukowcy", [dostępny na:] prawy pl/41259-homoseksualizm-szkodzi-zdrowiu-ostrzegaja-kolejni-naukowcy/ [5] Świadectwo pt. "Andrew Comiskey głosi <Jezus otworzył mi oczy>." [dostępny na:] www youtube com/watch?v=31nQSTRn-ag&t=247s,19 lutego 2018 [6] Dr Andrzej Margasiński, "Homokalendarium", [dostępny na:] www fronda pl/a/homokalendarium,30402.html?page=1&, 19 lutego 2018