Europejska Konwencja Praw Człowieka

Z Encyklopedii LGBT
Skocz do: nawigacja, szukaj

Europejska Konwencja Praw Człowieka, akt prawa międzynarodowego z zakresu ochrony praw człowieka będący umową zawartą przez państwa członkowskie Rady Europy. Zadaniem Konwencji było podjęcie kroków w celu zbiorowego zagwarantowania niektórych praw zamieszczonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Zgodnie z Konwencją organem rozstrzygającym w sprawach dotyczących naruszenia konwencji jest Europejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu.

Polska ratyfikowała Europejską Konwencję Praw Człowieka 19 stycznia 1993 roku. Konwencja stała się częścią porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej a jej tekst został opublikowany w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284).

Zakres praw gwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka

Prawa gwarantowane przez konwencję i protokoły dodatkowe
Katalog praw i wolności
gwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka i protokoły dodatkowe
EKPC Protokoły dodatkowe
 • prawo do życia (art. 2)
 • zakaz tortur (art. 3)
 • zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej (art. 4)
 • prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego (art. 5)
 • prawo do rzetelnego procesu sądowego (art. 6)
 • zakaz karania bez ustawy (art. 7)
 • poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego (art. 8)
 • wolność myśli, sumienia i wyznania (art. 9)
 • wolność słowa (art. 10)
 • wolność zrzeszania się i stowarzyszania (art. 11)
 • prawo do zawarcia związku małżeńskiego (art. 12)
 • prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13)
 • zakaz dyskryminacji przy korzystaniu z praw i wolności EKPC (art. 14)
 • protokół nr 1 (1952 r.)
  • ochrona własności prywatnej
  • prawo do nauki
  • prawo do wolnych wyborów
 • protokół nr 4 (1963 r.)
  • zakaz pozbawiania wolności za długi
  • prawo swobodnego poruszania się
  • zakaz wydalania własnych obywateli
  • zakaz zbiorowego wydalania cudzoziemców
 • protokół nr 6 (1983 r.)
  • zakaz kary śmierci w czasie pokoju
 • protokół nr 7 (1984 r.)
  • gwarancje proceduralne przy wydalaniu cudzoziemców
  • prawo do odwołania w sprawach karnych
  • odszkodowanie za niesłuszne skazanie
  • zakaz ponownego sądzenia lub karania
  • równość małżonków w sferze cywilno-prawnej
 • protokół nr 12 (2000 r.)
  • ogólny zakaz dyskryminacji
 • protokół nr 13 (2002 r.)
  • całkowity zakaz kary śmierci (także w czasie wojny)