Fundacja LGBT Business Forum

Z Encyklopedii LGBT
Skocz do: nawigacja, szukaj

Fundacja LGBT Business Forum, polska organizacja pozarządowa, działająca w sferze pożytku publicznego, zajmująca się kwestiami praw osób LGBT w kontekście zawodowym oraz konsumpcyjnym. Fundacja została ufundowana w Warszawie 11 lipca 2012 przez Annę Grodzką, Lalkę Podobińską i Andrzeja Citaka oraz wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000433810 w dniu 27 września 2012.

Działalność

Działalność Fundacji skupia się na dwóch obszarach. Pierwszym z nich jest walka o równe traktowanie osób LGBT w miejscu pracy. Zgodnie z ideą zarządzania różnorodnością, Fundacja stara się przekonywać firmy działające w Polsce o znaczeniu dostrzegania różnorodności wśród pracowniczek i pracowników oraz wykorzystywania tej różnorodności dla dobra firmy. Fundacja promuje zasady równouprawnienia i niedyskryminacji w miejscu pracy. Drugim aspektem działania Fundacji jest promowanie otwartego podejścia do konsumentek i konsumentów LGBT. Organizacja zwraca uwagę firm na olbrzymią siłę nabywczą tego segmentu i zachęca do inwestowania w marketing i działania skierowane do tej grupy - choćby w sferze tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu.

Badanie rynku i środowiska pracy osób LGBTQ w Polsce

Doroczne badanie skupia się na kilku elementach. Pierwszym z nich jest to, jak osoby LGBTQ funkcjonują na rynku pracy - czy spotyka je dyskryminacja podczas rekrutacji i czy wiedzą o tego typu działaniach wśród innych firm. Drugim elementem jest badanie tego, jak osoby LGBTQ czują się i funkcjonują w swoim miejscu pracy/nauki i co ewentualnie chciałyby zmienić w tym miejscu. Ostatnim aspektem jest badanie stylu życia i zwyczajów konsumenckich osób badanych. Badanie rynku i środowiska pracy osób LGBTQ w Polsce jest jedynym tego typu badaniem i odbywa się dorocznie od 2014 roku - trwa zazwyczaj przez pierwszy kwartał roku. Efektem badania jest m.in. raport, który publikowany jest w okolicach czerwca. Pełne wyniki badań dostępne są dla przedsiębiorstw uczestniczących w Platformie LGBT Business, zaś dla wszystkich zainteresowanych dostępna jest drukowana i elektroniczna wersja raportu z ogólniejszymi danymi. Wyniki badania są także jednym z elementów decydujących o przyznaniu nagrody Tęczowej Pszczoły i Tęczowej Osy.

Platforma LGBT Business

Platforma LGBT Business to nieformalna formacja, skupiająca firmy, zainteresowane uwzględnianiem tematyki różnorodności i równości w miejscu pracy. Firmy, które wchodzą w skład Platformy, otrzymują od Fundacji szereg usług - od bezpłatnych szkoleń, doradztwa, warsztatów i wyników badań, poprzez możliwość uczestniczenia w kwartalnych spotkaniach, wymiany informacji z innymi firmami oraz nawiązywania kontaktów biznesowych aż do zaproszeń na Galę wręczenia nagród Tęczowej Pszczoły, doroczną konferencję LGBT Business Forum oraz otrzymywanie specjalnego newslettera. Do uczestnictwa w platformie zaproszone są zarówno korporacje, jak i firmy sektora MŚP. Uczestnictwo w Platformie wiąże się z opłatami-darowiznami na rzecz Fundacji. Ich wysokość zależy od wielkości przedsiębiorstwa.

Warsztaty i szkolenia

Fundacja oferuje szereg warsztatów i szkoleń, które przygotowane są z myślą o konkretnej firmie. Organizacja zapewnia szkolenia w małych i większych grupach szkoleniowych na temat podstawowych informacji dotyczących LGBT, różnorodności i zapobiegania dyskryminacji w miejscu pracy, a także prawnej sytuacji osób LGBT, które uzupełniane są o konkretne przypadki i przykłady z innych krajów. Przykładowe warsztaty, których opis znaleźć można na stronach Fundacji, noszą tytuły: "Wstęp do zarządzania różnorodnością", "Wprowadzenie w tematykę LGBT Business Diversity", "Ewaluacja stopnia wdrożenia polityki różnorodności (lub jej elementów)" czy też "Dlaczego różnorodność jest ważna dla biznesu?" Fundacja dokonuje - na zlecenie firm - audytów przepisów istniejących w firmach i wypracuje z przedsiębiorcami wytyczne do polityk równościowych. Dla firm uczestniczących w Platformie, tego typu aktywności są bezpłatne.

Konferencje i seminaria

Swoje działania Fundacja LGBT Business Forum realizuje także organizując konferencje i seminaria. Najważniejszym z nich jest doroczna konferencja LGBT Business Forum, która planowana jest w trakcie Festiwalu [Parada Równości|Parady Równości]. Poza tym Fundacja włącza się także w inne wydarzenia i współorganizuje niektóre z nich.

LGBT Business Forum 2014 (13 czerwca 2014)

Konferencję właściwą poprzedziła konferencja prasowa, na której m.in. zaprezentowano skrócone wyniki badań rynku i środowiska pracy osób LGBT. Sama konferencja odbyła się pod hasłem „Prawa LGBT w kontekście wzrostu gospodarczego: równy związek?” w Austriackim Forum Kultury. W trakcie wydarzenia zaprezentowano m.in. następujące wystąpienia: Anna Błaszczak (Zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich) „Sytuacja pracowników LGBT w Polsce w świetle prawa unijnego”, Ewelina Chądzyńska (Manager Public Relations firmy austria.info) „Opłaca się inwestować w klienta LGBT?” oraz Stephanie Blackwood (Developing Director PFLAG) „LGBT rights in a business context: Considering the U.S. example”. Poza tym swoje wideonagranie przesłała uczestniczkom i uczestnikom wydarzenia Ulrike Lunacek, członkini Parlamentu Europejskiego i Współprzewodnicząca grupy Intergroup on LGBT Rights w Parlamencie Europejskim a Janusz Sielicki (Dyrektor ds. Badań w Interaktywnym Instytucie Badań Rynku) przedstawił szczegółowe wyniki badania rynku i środowiska pracy osób LGBT w Polsce. Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja „Prawa LGBT w kontekście wzrostu gospodarczego: równy związek?”, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele zaproszonych firm oraz posłanka Anna Grodzka.

Diversity Pays! Różnorodność się opłaca! (8 marca 2013)

Konferencja, współorganizowana przez Queer UW skupiała się na analizie zjawiska, jakim jest wspieranie różnorodności w biznesie i ekonomii. Pierwsza jej część poświęcona była przedstawieniu praktycznych przykładów implementacji rozwiązań tego typu i płynących z tego korzyści oraz pojawiających się trudności. Analiza wielu case studies pozwoliła na pokazanie dobrych praktyk oraz potencjalnych problemów. Druga część konferencji poświęcona była naukowej analizie przyczyn, rodzajów i skutków polityk różnorodnościowych dla pracowników/pracowniczek oraz klientek/klientów. Gośćmi wydarzenia byli m.in. Ralph de Chabert (SVP, Chief Diversity Officer Brown-Forman), Cristina Allemann-Ghionda (University of Cologne), Lalka Podobińska (Prezeska Fundacji TransFuzja), Janusz Misiarz (Fellow Travel CEO), Magdalena Andrejczuk (Forum Odpowiedzialnego Biznesu), Agnieszka Sznajder (Diversity Index), Katarzyna Kubin (Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej) oraz Ewa Puzdrowska i Przemysław Tymiński (British Council). Konferencja obyła się na Uniwersytecie Warszawskim.

Nagroda Tęczowej Pszczoły i Tęczowej Osy

Nagroda Tęczowej Pszczoły przyznawana jest firmom, które "kwestie równości traktuje profesjonalnie i serio". Jej celem jest wyróżnienie - w poszczególnych kategoriach - przedsiębiorstw, które wdrożyły już polityki równościowe i mają świadomość znaczenia zarządzania różnorodnością w sukcesie ekonomicznym firmy. Nazwa nagrody nawiązywać ma do pracowitości i umiejętności współdziałania w zespole - cech, które kojarzą się z pszczołami.

Nagroda Tęczowej Osy jest "nagrodą motywacyjną przyznawaną firmie, która musi się dopiero nauczyć, że warto, by miejsce pracy było wolne od dyskryminacji ze względu na orientację seksualną czy tożsamość płciową". Nazwa nagrody nawiązuje do skojarzenia osy z użądleniem, czymś nieprzyjemnym i niechcianym.

Edycja 2015

Nagrody w edycji 2015 przyznane będą 10 czerwca 2015 roku.

Edycja 2014

W roku 2014 nagrodę Tęczowej Pszczoły otrzymały firmy:

- Google Polska w kategorii „Firma najbardziej przyjazna społeczności LGBT”,

Akcje związane z akceptacją osób LGBT jako normalnego zjawiska w środowisku pracy przeprowadza firma Google bez wielkiego rozgłosu – to raczej sami internauci nadają im rozgłos. Oddanie idei równości demonstruje subtelnie, jak choćby przy okazji niedawnej olimpiady w Soczi, gdy wyszukiwarka przypominała o sportowcach LGBT. Google dostrzega równościowy kontekst biznesu zapraszając na swe spotkania organizacje LGBT. Nie zapomina również o uprawianiu własnego poletka – konsekwentnie wprowadza antydyskryminacyjną politykę dla własnych pracowników/czek. Firma Google była najczęściej wymieniana przez respondentów/ki „Badania rynku i środowiska pracy osób LGBT w Polsce 2014″ jako przyjazna społeczności LGBT firma w Polsce i uzyskała pod tym względem również największą ilość punktów od organizacji pozarządowych zasiadających w kapitule projektu. Gratulujemy najbardziej przyjaznej LGBT firmie działającej w Polsce tego tytułu i zdobycia „Tęczowej Pszczoły 2014″.

- Barefoot Wine w kategorii „Inicjatywa i aktywność”,

Za śmiałe wychodzenie naprzeciw społeczności LGBT, które prowadzi do obopólnych korzyści. Barefoot nie waha się reklamować swojej marki na masowych, publicznych imprezach LGBT (takich jak Parada Równości). Klienci LGBT wreszcie mają firmę, która o nich zabiega bez niepotrzebnej „dyskrecji”, za to ze świadomością społecznych uwarunkowań – Barefoot uwzględnia bowiem projekty mające na celu głośne wyrażanie poparcia dla praw osób LGBT w swej długofalowej strategii.

- British Council w kategorii „Organizacja”,

Tylko w jednej firmie zdaniem uczestników „Badania rynku i środowiska pracy osób LGBT”, polityka antydyskryminacyjna w miejscu pracy została wdrożona całkowicie. Oznacza to, że zatrudnieni w niej pracownicy cieszą się w niej pełną ochroną przed dyskryminacją. To British Council! Swe zaangażowanie na rzecz równości bez względu na orientację seksualną, czy tożsamość płciową pokazuje British Council również poprzez udział w różnorakich konferencjach poświęconych tematyce LGBT w miejscu pracy. Miejmy nadzieję, że już niebawem inne firmy pójdą śladem BC i ta firma przestanie być bezkonkurencyjna.

- Polskie Linie Lotnicze LOT w kategorii „Niespodzianka”.

To był mały krok jednej firmy, ale duży krok naprzód w polskim biznesie LGBT – LOT jako pierwsza polska firma postawił na akcję marketingową jednoznacznie skierowaną do klientów LGBT. Nie było łatwo – po pierwszym dniu, gdy kampania stała się głośna z reklamy na stronie internetowej firmy zniknął slogan „bądź sobą”, ale skrót LGBT wraz z tęczową flagą i zdjęciami jednopłciowych par wciąż są tam obecne. Brawo!


Antynagrodę Tęczowej Osy otrzymała firma:

- IBM.

Nagroda Tęczowej Osy wędruje do firmy, która rozbudziła największe nadzieje, po czym sprawiła największy zawód. IBM, bo o niej mowa, była głównym sponsorem EuroPride 2010. Nawet logo firmy na ten czas przybrało tęczowe barwy. Polska społeczność LGBT i zagraniczni goście EuroPride zapamiętali IBM od najlepszej strony. Tymczasem po imprezie IBM nie tylko nie kontynuowała swojego zaangażowania na rzecz równości, ale również usunęła ze swych internetowych stron wszelkie ślady sponsorowania EuroPride. Wpisała się tym samym w pokaźną listę wielkich firm, które szczycą się kompleksową polityką antydyskryminacyjną, ale milczą jak zaklęte, gdy przychodzi do jej wdrożenia w polskich oddziałach. IBM w żaden sposób nie wspomaga również polskich organizacji pozarządowych działających na polu walki z homofobią. Mamy nadzieję, że Tęczowa Osa zmobilizuje polski oddział IBM do ponowienia pracy na rzecz równości – tak, by opinia firmy jako LGBT-friendly nie odnosiła się tylko do jej działań poza naszym krajem.

Zarząd i Rada Fundacji

Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji. W skład Zarządu wchodzą obecnie: Jej Perfekcyjność - Prezesa oraz Paweł Jasiński - Wiceprezes a także - przebywająca na urlopie macierzyńskim - Greta Puchała. Pierwszy zarząd fundacji w latach (2012-14) tworzyli Tomasz Szypuła- prezes zarządu, Greta Puchała - wiceprezeska zarządu i Pamela Wells - członkini zarządu. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Fundacji.

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji - składa się z od 3 do 5 członków. Aktualnie w skład Rady Fundacji wchodzą Fundatorzy: [Anna Grodzka], [Lalka Podobińska] oraz Andrzej Citak a także powołana do Rady [Yga Kostrzewa]. Kolejnych członków Rady Fundacji powołuje Rada.

Publikacje

Materiały filmowe

  • Konferencja prasowa przed konferencją LGBT Business Forum 2014

  • Relacja z konferencji LGBT Business Forum 2014

  • Wideowiadomość od Ulriki Lunacek dla konferencji LGBT Business Forum 2014

  • Relacja z wręczenia nagród Tęczowej Pszczoły i Tęczowej Osy 2014

Linki zewnętrzne