J.M. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu

Z Encyklopedii LGBT
Skocz do: nawigacja, szukaj
J.M. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu
Sąd Europejski Trybunał Praw Człowieka
Państwo Wielka Brytania Wielka Brytania
Sygnatura 37060/06
Data rozstrzygnięcia 28 września 2010 r.
Wyrok stwierdzono naruszenie art. 14. łącznie z art. 1. Protokołu 1.
Orzecznictwo ETPC związane z LGBT
Prawo Portal Prawo

J.M. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, sprawa ze skargi nr 37060/06, rozpatrzona przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, który 28 września 2010 r. wydał wyrok stwierdzający, że Wielka Brytania naruszyła art. 14. łącznie z art. 1. Protokołu 1. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Przedmiot skargi w sprawie J.M. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu

Wnioskodawca J.M. to obywatelka Wielkiej Brytanii. Jest matką dwojga dzieci, urodzonych w roku 1991 i 1993. Ona i jej mąż rozwiedli się i skarżąca opuściła dom rodzinny. Opiekę nad dziećmi powierzono jej byłemu mężowi a skarżąca jako rodzic niezamieszkujący z dziećmi, była zobowiązana do wnoszenia wkładu finansowego do kosztów ich wychowania. Od 1998 roku skarżąca mieszka z inną kobietą. Jej obowiązek alimentacyjny względem dziecka oceniano we wrześniu 2001 r., zgodnie z przepisami, które obowiązywały w tym czasie. Przepisy przewidywały obniżenie wysokość alimentów, gdy nieobecny rodzic zawiera nowy związek (małżeński lub nieformalny), ale nie brały pod uwagę związków osób tej samej płci. Zdaniem skarżącej różnica ta była znacząca – była zobowiązana do zapłaty około 47 GBP (funtów brytyjskich) za tydzień, podczas gdy tworząc nowy związek z mężczyzną, kwota należności wynosiłaby około 14 GBP.

Jej skarga została uznana przez trzy instancje sądowe, ale sprawa została uchylona wyrokiem większości w Izbie Lordów w 2006 roku.

Skarżąca stwierdziła, że przy ustalaniu kwoty alimentów doznała dyskryminacji ze względu na orientację, co jej zdaniem stanowiło naruszenie artykułu 14. Konwencji (zakaz dyskryminacji), w związku z Artykułem 8. (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) lub w związku z artykułem 1. Protokołu nr 1 (ochrona własności).

Wyrok Trybunału w sprawie J.M. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu

Trybunał uznał, że zasady dotyczące obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, przed wprowadzeniem ustawy o związkach partnerskich, dyskryminowały osoby pozostające w związkach tej samej płci.

Trybunał jednogłośnie orzekł, że doszło do naruszenia artykułu 14. w związku z artykułem 1. Protokołu nr 1.

Trybunał uznał jednogłośnie, że nie jest konieczne, aby zdecydować, czy stan faktyczny sprawy wchodzi w zakres art. 8. Konwencji.

Zdanie odrębne sędziów w sprawie J.M. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu

Sędziowie Garlicki (przewodniczący składu), Hirvelä i Vučinić zgadzając się co do tego, że doszło do naruszenia artykułu 14. w związku z artykułem 1. Protokołu nr 1., zwracają uwagę na nie dość jasne stanowisko Trybunału w sprawie zakresu artykułu 8. Konwencji.

Zdaniem sędziów zgłaszających zdanie odrębne, stanowisko Trybunału w kwestii zakresu artykułu 8. Konwencji, wyrażone w sprawie Mata Estevez przeciwko Hiszpanii powinno zostać zrewidowane. Wyrazili również dezaprobatę dla zbyt zachowawczego ich zdaniem podejścia Trybunału. Na zakończenie swej opinii sędziowie stwierdzają: „W każdym razie, nie powinniśmy powstrzymywać się od jednoznacznego potwierdzenia, że ​​dzisiaj, w 2010 roku, pojęcie życia rodzinnego nie może być ograniczone wyłącznie do par heteroseksualnych.”

Środki zasądzone na rzecz skarżącej w sprawie J.M. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu

Trybunał jednogłośnie zasądził od Wielkiej Brytanii na rzecz skarżącej 3 000 € z tytułu odszkodowania za straty moralne i 18 000 € z tytułu kosztów sądowych i wydatków (wraz z wszelkimi podatkami).