Kredyt dla par homoseksualnych

Z Encyklopedii LGBT
Skocz do: nawigacja, szukaj

Kredyty dla par osób tej samej płci

Wiele banków oferuje kredyty hipoteczne dla młodych małżeństw. Polskie prawo jak dotąd w żaden sposób nie reguluje w sposób formalny związków osób tej samej płci. Większość instytucji bankowych pozwala zaciągać kredyty wspólne osobom nie pozostającym ze sobą w żadnym formalnym związku. W takiej sytuacji jednak jedna z osób występuje w roli głównego kredytobiorcy a druga w roli jej współkredytobiorcy. Poza nielicznymi przypadkami banki będą akceptowały związki tej samej płci jako jedno gospodarstwo domowe. Dzięki temu koszty, jakie bank będzie uwzględniał w liczeniu zdolności kredytowej będą niższe niż w przypadku dwóch, oddzielnych gospodarstw domowych. Wystarczy stosowne oświadczenie, które zamieszcza się we wniosku kredytowym.Treść strony[1].

Uwarunkowania prawne kredytów hipotecznych dla par osób tej samej płci

Odrębność finansowa

W związku osób tej samej płci odmiennie niż w przypadku małżeństwa nie powstaje wspólnota majątkowa. Oznacza to, że każda z osób ma swój osobisty majątek i jest niezależna od decyzji drugiej, a co za tym idzie – nie odpowiada za jej długi i nie jest też obowiązany zaspokajać roszczeń ewentualnych wierzycieli.[2]

Współwłasność

Pary osób tej samej płci mogą nabywać wspólnie zarówno mienie ruchome jak i nieruchome określając w akcie notarialnym udział we własności każdej ze stron. Zniesienie tak powstałej współwłasności następuje na drodze umownej lub sądowej.[2]

Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli (art. 198 kc) i jest uprawniony do współposiadania i współkorzystania z rzeczy wspólnej w zakresie, w jakim można to pogodzić z posiadaniem i korzystaniem przez pozostałych współwłaścicieli (art. 206 kc). Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną (art. 207 kc). Każdy ze współwłaścicieli jest obowiązany do lojalnego współdziałania z pozostałymi współwłaścicielami w zarządzie rzeczą wspólną (art. 200 kc).[3]

Umowa dożywocia

Osoby tej samej płci pozostające ze sobą w nieformalnym związku mogą również skorzystać z możliwości zawarcia sporządzonej notarialnie umowy dożywocia. Jeden z partnerów występuje w niej jako właściciel nieruchomości zobowiązuje się do przeniesienie na swojego partnera własności nieruchomości w zamian za opiekę i zapewnienie dożywotniego utrzymania.[2]

Przeciwdziałanie dyskryminacji

Przeciwdziałaniem dyskryminacji w zakresie udzielania kredytów parom osób tej samej płci zajmuje się fundacja H0M0 znaczy człowiek.

Przypisy

  1. Kredyt hipoteczny dla par tej samej płci, blogkredytowy.pl.
  2. 2,0 2,1 2,2 Marta Wrzosek: Jak zabezpieczyć swoje prawa w związku partnerskim? (pol.). notariusz.wieszjak.pl, 2011-08-08. [dostęp 2012-01-13].
  3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)(pol.)