Lekcja Równości. Materiały dla nauczycieli i nauczycielek

Z Encyklopedii LGBT
Skocz do: nawigacja, szukaj
Lekcja Równości. Materiały dla nauczycieli i nauczycielek. Jak rozmawiać o orientacji seksualnej w szkole i wspierać młodzież
Autor Jan Świerszcz (red.)
Miejsce wydania Warszawa
Data I wyd. 2013
Liczba stron I wyd. 59
ISBN 978-83-933619-3-9
Wydawca I wyd. Kampania Przeciw Homofobii
LGBTeka

Lekcja Równości. Materiały dla nauczycieli i nauczycielek. Jak rozmawiać o orientacji seksualnej w szkole i wspierać młodzież, książka Kampanii Przeciw Homofobii z 2013 roku pod redakcją Jana Świerszcza.

Patronat nad Lekcją Równości, objęli: Związek Nauczycielstwa Polskiego, Tygodnik Społeczno Oświatowy Głos Nauczycielski, czasopismo Głos Pedagogiczny, Magazyn Nauczyciela Mentor oraz Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

W Lekcji Równości poruszone zostały tematy jak nauczyciel powinien rozmawiać z homoseksualnym uczniem, jakich terminów i zwrotów powinien używać a jakich unikać. Wyjaśnione zostały pojęcia z zakresu płci i seksualności, takie jak LGBT, homoseksualizm, tożsamość płciowa, coming out, transseksualizm i inne. Jeden z działów poświęcony jest odczuciom homoseksualnych uczniów, którzy opisują jak się czuli i jak byli traktowani w swojej szkole. Lekcja Równości zawiera też odpowiedzi na najczęściej zadawane przez nauczycieli i uczniów pytania.

Lekcja Równości. Materiały dla nauczycieli i nauczycielek. Jak rozmawiać o orientacji seksualnej w szkole i wspierać młodzież powstała jako odpowiedź na problemy w polskich szkołach zdiagnozowane i przedstawione w raporcie Lekcja Równości. Postawy i potrzeby kadry szkolnej i młodzieży wobec homofobii w szkole[1].

Reakcje medialne – kwestia poloneza

Po publikacji książki Lekcja Równości prawicowo-katolickie media rozpoczęły akcję propagandową, której celem było zdyskredytowanie działań Kampanii Przeciw Homofobii, będących próbą polepszenia sytuacji uczniów nieheteroseksualnych w polskiej szkole. W ślad za tym podążyły media głównego nurtu.

W książce znalazł się fragment mówiący o tym, że są pary jednopłciowe, które chcą razem zatańczyć poloneza podczas studniówki lecz w wyniku reakcji kadry nauczycielskiej nie mogą. Sytuację tę określono mianem dyskryminacji pośredniej. Informacja ta została zmanipulowana i przedstawiona jakoby KPH i Minister Pełnomocnik do spraw Równego traktowania patronujący Lekcji równości dążyli do wyeliminowania poloneza ze studniówek jako homofobicznego tańca. W tekście książki Lekcja równości ani polonez, ani nawet działania nauczycieli nie zostały określone mianem homofobicznych. Zwrócono jedynie uwagę na konieczność poszanowania wrażliwości uczniów chcących zatańczyć poloneza z bliską sobie osobą.

Fragment dotyczący poloneza brzmiał:

Bal maturalny jest najważniejszym rytuałem kończącym liceum. Maturzyści i maturzystki mają możliwość przyjść na studniówkę z osobą towarzyszącą. Zachęca się ich także do zatańczenia poloneza podczas inauguracji imprezy. Nie jest powiedziane wprost, że osoby homoseksualne i ich partnerzy/partnerki nie mogą brać udziału w polonezie, ale dotychczas nie było precedensu – tańczącej pary tej samej płci. Uczniowie i uczennice homoseksualni, którzy chcą zaprosić na studniówkę partnerów tej samej płci lub zatańczyć poloneza z ukochaną osobą, napotykają na niechętne reakcje kadry nauczycielskiej, kiwanie głowami z dezaprobatą. Tłumaczy się im, że szkoła akceptuje osoby homoseksualne, ale nie będzie podważała tradycji rytuałów balu maturalnego.

Tymczasem w doniesieniach medialnych zagadnienie to przedstawiono następująco:

  • „Minister patronuje podręcznikowi, który za przejaw wrogości wobec gejów uznaje nawet poloneza na studniówce.” – Szkolna walka z homofobią – rp.pl
  • „Mieszane pary tańczące w szkole poloneza to podany w «Lekcji równości» sztandarowy przykład homofobii instytucjonalnej w szkołach.” – Cieślik: Polonez z homofobem – rp.pl
  • „Reformatorzy, spece od zmieniającej się obyczajowości, twierdzą, że taki układ... obraża młodych gejów. Bo zmusza ich to tańca z koleżanką w imię jakiś konwenansów! To ponoć poniżające” – Polonez na studniówce łamie prawa gejów – fakt.pl
  • Studniówkowy polonez to przejaw homofobii? Tak wynika z nowego podręcznika dla nauczycieli – natemat.pl
  • „Ministerstwo Edukacji zaakceptowało podręcznik, który za przejaw wrogości wobec homoseksualistów uznaje m.in. poloneza na studniówce.” – Minister ds. równości patronuje podręcznikowi "Lekcja równości" – onet.pl
  • „Już niedługo tradycyjne tańce studniówkowe, jak choćby polonez, mogą być całkowicie zakazane, bo dyskryminują homoseksualnych uczniów, a na lekcjach nauczyciele będą kłaść nacisk na to, że Maria Konopnicka (†68 l.) była lesbijką, a Witold Gombrowicz (†65 l.) gejem! Te i inne absurdy zawiera podręcznik «Lekcja równości», który wchodzi do polskich szkół. Patronuje mu minister ds. równości Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (44 l.).” – Zabronią poloneza na studniówce? Kontrowersyjny pomysł środowisk homoseksualnych – se.pl
  • „Minister ds. równości Agnieszka Kozłowska-Rajewicz objęła patronatem książkę, która za przejaw wrogości wobec gejów uznaje nawet poloneza na studniówce - pisze czwartkowa "Rzeczpospolita".” – Przegląd prasy: Polonez na studniówce to dyskryminacja gejów? tvn24.pl


Linki zewnętrzne

  • Lekcja Równości. Postawy i potrzeby kadry szkolnej i młodzieży wobec homofobii w szkole