Mata Estevez przeciwko Hiszpanii

Z Encyklopedii LGBT
Mata Estevez przeciwko Hiszpanii
Sąd Europejski Trybunał Praw Człowieka
Skarżący Mata Estevez
Państwo Hiszpania Hiszpania
Sygnatura 56501/00
Orzecznictwo ETPC związane z LGBT
Prawo Portal Prawo

Mata Estevez przeciwko Hiszpanii, sprawa ze skargi nr 56501/00, uznana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka za niedopuszczalną.

Przedmiot skargi w sprawie Mata Estevez przeciwko Hiszpanii

Skarżący Antonio Mata Estevez to obywatel Hiszpanii urodzony w 1953 zamieszkały w Madrycie. Mieszkał z innym mężczyzną, panem G.C., przez ponad dziesięć lat prowadząc wspólne gospodarstwo domowe, łącząc swoje dochody i dzieląc swoje wydatki. 13 czerwca 1997 pan G.C. zginął w wypadku drogowym. Krajowy Instytut Ubezpieczeń Społecznych (INSS) przyznał skarżącemu na jego wniosek zasiłek na wydatki pogrzebowe, który wyniósł 5000 peset. Jednakże, w decyzji z dnia 24 września 1997 r. odmówił przyznania mu renty rodzinnej na tej podstawie, że skoro skarżący nie był żoną pana G.C., nie mógł być prawnie uznany za owdowiałego małżonka do celów sekcji 174 (1) ustawy o ubezpieczeniu społecznym. Skarżący odwołał się od tej decyzji, ale jego wniosek został oddalony.

Skarżący zwrócił się do sądu w Madrycie. W wyroku z dnia 22 kwietnia 1998 roku, sąd oddalił apelację. Skarżący odwołał się od tego wyroku do Sądu Najwyższego w Madrycie. W wyroku z dnia 26 stycznia 1999 roku Sąd Najwyższy oddalił apelację i podtrzymał argumentację sądu niższej instancji. Również odwołanie do Trybunału Konstytucyjnego nie przyniosło oczekiwanego przez skarżącego skutku. Decyzją z 21 października 1999 r. Trybunał Konstytucyjny oddalił skargę jako nieuzasadnioną.

Skarżący zarzucił, różne traktowanie w zakresie kwalifikowania do renty rodzinnej między faktycznymi partnerami homoseksualnymi a parami małżeńskich, a nawet jedynie faktycznymi parami heteroseksualnymi, które, jeśli prawnie są niezdolni do zawarcia małżeństwa, mają prawo do renty rodzinnej. Twierdził, że taka różnica w traktowaniu oznacza nieuzasadnioną dyskryminację, która naruszyła jego prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Powołał się na artykuły 8. i 14. Konwencji.

Decyzja Trybunału w sprawie Mata Estevez przeciwko Hiszpanii

Trybunał uznał, że hiszpańskie ustawodawstwo odnoszące się do prawa do renty po zmarłym służy osiągnięciu „słusznego celu” (ochrona rodziny na bazie więzów małżeńskich), a różnice w traktowaniu można uznać za mieszczące się w zakresie marginesu swobody uznania Państwa. Z tych powodów Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną.