Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka

Z Encyklopedii LGBT
Skocz do: nawigacja, szukaj
Logo Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka
Państwa, które ratyfikowały Amerykańską Konwencję Praw Człowieka, przyjmując tym samym jurysdykcję Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka. Jasozielonym kolorem oznaczono kraje, które wypowiedziały konwencję

Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka, autonomiczna instytucja sądowa z siedzibą w mieście San José na Kostaryce. Wspólnie z Międzyamerykańską Komisją Praw Człowieka, tworzy system ochrony praw człowieka Organizacji Państw Amerykańskich OPA (Organization of American States – OAS), która służy do wspierania i promowania podstawowych praw i wolności w Amerykach.

Cele i funkcje

Organizacja Państw Amerykańskich ustanowiła Trybunał w 1979 dla wdrożenia i interpretacji przepisów Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka. Jego dwiema głównymi funkcjami są więc orzecznictwo i doradztwo. W ramach pierwszej Trybunał rozpatruje konkretne przypadki łamania praw człowieka. W ramach drugiej, wydaje opinie w sprawach interpretacji prawnej w kwestiach podniesionych przez organy OAS lub państwa członkowskie.

Funkcja orzecznicza

Funkcja orzecznicza polega na rozpatrywaniu spraw dotyczących naruszenia praw człowieka przez państwa, które ratyfikowały Konwencję (a tym samym zaakceptowały jurysdykcję Trybunału).

Zgodnie z Konwencją, sprawy mogą być kierowane do Trybunału przez Międzyamerykańską Komisję Praw Człowieka albo przez strony państwa. W przeciwieństwie do europejskiego systemu praw człowieka, poszczególni obywatele krajów członkowskich OPA nie mogą wnieść sprawy bezpośrednio do Trybunału.

Następujące warunki muszą być spełnione:

  • Osoby, które uważają, że ich prawa zostały naruszone, muszą najpierw złożyć skargę do Komisji i ciało to orzeka o dopuszczalności roszczenia.
  • Jeśli sprawę uznano za dopuszczalną a państwo za winne, Komisja generalnie przedstawia państwu listę zaleceń stanowiących zadośćuczynienie za naruszenie.
  • Tylko wtedy, gdy państwo nie przestrzega tych zaleceń, lub jeśli Komisja uzna, że sprawa jest szczególnej ważności lub interesu prawnego, przedstawia sprawę Trybunałowi.
  • Przedstawienie sprawy przed Trybunałem można zatem uznać za środek ostateczny, podjęty dopiero po tym jak Komisji nie udało się rozwiązać sprawę w polubownym trybie.

Funkcja doradcza

Funkcja doradcza Trybunału polega na konsultowaniu przepisów, dokonywania wykładni Konwencji lub innych instrumentów dotyczących praw człowieka w Ameryce. Trybunał może udzielać porad w zakresie prawa wewnętrznego i w proponowanych przepisach oraz wyjaśniać czy są one zgodne z postanowień Konwencji. Takie doradztwo jest dostępne dla wszystkich państw członkowskich OPA, nie tylko tych, które ratyfikowały Konwencję i zaakceptowały funkcję orzeczniczą Trybunału.

Skład

Jak określono w rozdziale VIII Konwencji, Trybunał składa się z siedmiu sędziów najwyższego autorytetu moralnego z organizacji w państwach członkowskich. Sędziowie ci są wybierani na sześcioletnie kadencje przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Państw Amerykańskich, każdy sędzia może być ponownie wybrany na dodatkowy okres sześciu lat.

W przeciwieństwie do komisarzy Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka, Sędziowie nie są zobowiązane do wyłączenia się z orzekania w sporach dotyczących ich krajów pochodzenia, jednak żadne państwo członkowskie nie może mieć więcej niż jednego sędziego orzekającego w Trybunale. W przypadku gdy państwo członkowskie jest stroną w sprawie jako pozwany i nie ma swojego przedstawiciela wśród sędziów stałych Trybunał, państwo członkowskie ma prawo do powoływania sędziego sądu na potrzeby sprawy.

Orzecznictwo w sprawach związanych z LGBT

Linki zewnętrzne