Prawo i Sprawiedliwość

Z Encyklopedii LGBT
Skocz do: nawigacja, szukaj
Główny współzałożyciel i prezes PiS Jarosław Kaczyński

Prawo i Sprawiedliwość, PiS, skrajnie konserwatywna, populistyczna partia polityczna w Polsce. Podobnie jak Platforma Obywatelska w swym programie PiS odwołuje się do ideologii kościoła katolickiego.

IV RP

Information icon.svg Osobny artykuł: IV RP.

W latach 20052007 PiS wraz z koalicjantami Ligą Polskich Rodzin i Samoobroną stworzył rząd mniejszościowy najpierw Kazimierza Marcinkiewicza, a następnie Jarosława Kaczyńskiego. Ten okres jest umownie nazywany okresem IV RP. Pogarszająca się sytuacją osób LGBT w Polsce i działania władz państwowych spotkały się z licznymi reakcjami na arenie międzynarodowej. Między innymi 15 czerwca 2006 r. Parlament Europejski wystosował rezolucje wyrażającą poważne zaniepokojenie ogólnym wzrostem nietolerancji powodowanej rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem i homofobią w Polsce.

Stosunek Prawa i Sprawiedliwości do osób LGBT

Stanowisko PiS w odniesieniu do osób LGBT przedstawiła z mównicy sejmowej posłanka Krystyna Pawłowicz.

Analiza projektów nasuwa myśl, iż powodem dążenia do legalizacji związku partnerskiego jest głównie chęć skorzystania z przywilejów związanych z małżeństwem (podatkowych, spadkowych, majątkowych, mieszkaniowych, administracyjnych itp.), ułatwiających życie. Społeczeństwo nie może jednak fundować „słodkiego życia” nietrwałym, jałowym związkom osób z których nie ma ono żadnego pożytku, tylko ze względu na łączącą je więź seksualną [...] Zwrot „wspólne pożycie” odnoszony w projektach do układów homo nie ma sensu, gdyż w tych relacjach nie ma żadnego „pożycia”. W tych układach jest co najwyżej tylko jałowe „użycie” drugiego człowieka traktowanego jak przedmiot.
— Krystyna Pawłowicz (PiS)
Niezmiennie negatywne jest stanowisko Kościoła katolickiego wobec prawnej instytucjonalizacji związków homoseksualnych. Watykańska Kongregacja Nauki Wiary – niedawno również Ojciec Święty Benedykt XVI – wyraziła stanowisko, iż „ustawodawstwa przychylne związkom homoseksualnym popadają w konflikt z prawym rozumem, gdy udzielają tym związkom gwarancji prawnych przeznaczonych wyłącznie dla instytucji małżeństwa”. Legalizacja związków homoseksualnych jest sprzeczna z obowiązującym prawem, jej promowanie jest zakazane. Proponowane związki mają cel czysto hedonistyczny, autodestrukcyjny dla człowieka (partnera) i członków jego rodziny. Mają zapewnić, na koszt społeczeństwa i budżetu państwa, ale nie w interesie społecznym, wygodne, łatwe praktykowanie egoistycznych, nieuporządkowanych pragnień. Zjawisko związków jednopłciowych jest sprzeczne z naturą, projekty są sprzeczne z konstytucją, zmierzają do jej obejścia, są szkodliwe, niesprawiedliwe, naruszają zasadę równości, prawo do intymności, ekshibicjonistycznie pozwalają obnosić w przestrzeni publicznej skłonności seksualne, czym naruszają poczucie estetyki i moralności większości Polaków. W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość składam wniosek o odrzucenie wszystkich projektów w całości.
— Krystyna Pawłowicz (PiS)