Przekazywanie 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego LGBT

Z Encyklopedii LGBT
Skocz do: nawigacja, szukaj

Przekazywanie 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego wspierających LGBT, możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz polskich organizacji wspierających LGBT.

Przekazywanie 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego jest mechanizmem obowiązującym w polskim systemie podatkowym. Rozwiązanie to polega na przekazaniu 1% należnego podatku dochodowego na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Możliwość taką mają osoby będące podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym także: "ryczałtowcy" (opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych), podatnicy "liniowi" (przedsiębiorcy objęci 19-procentową stawką podatku) oraz osoby czerpiące dochody z obrotu papierami wartościowymi lub pochodnymi instrumentami finansowymi, a także osoby, które sprzedały nieruchomość.

Uprawnionymi do otrzymywania 1% podatku Organizacjami Pożytku Publicznego, które w swojej działalności wspierają osoby LGBT są:

Przekazywanie 1% podatku dochodowego nie jest w Polsce obowiązkowe. Osoba sama decyduje czy chciałaby podzielić się swoim podatkiem z wybraną organizacją pożytku publicznego. Na jednym formularzu PIT można przekazać 1% tylko dla jednej organizacji. W sytuacji jeśli osoba rozlicza się na więcej niż jednym formularzu - w każdym z nich wolno jej wskazać inną organizację.

Do prawidłowego przekazania jednego procenta przy wypełnianiu zeznania podatkowego niezbędny jest jedynie numer KRS wybranej organizacji (nazwa nie jest wymagana) oraz kwota do przekazania (nie większa niż jeden procent należnego podatku, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół).

Przypisy

Linki zewnętrzne