Rodziny z wyboru

Z Encyklopedii LGBT
Skocz do: nawigacja, szukaj

Rodziny z wyboru, pierwszy kompleksowy projekt badawczy dotyczący rodzin nieheteroseksualnych w Polsce. Kierowniczką projektu badawczego jest dr hab. Joanna Mizielińska z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

Projekt składa się z kilku etapów i technik badawczych, które zostały tak dobrane, by jak najpełniej i z różnych stron naświetlić wielowymiarowość życia rodzinnego i intymnego osób nieheteroseksualnych. Są to zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe: analiza dyskursu, badanie ilościowe, zogniskowane wywiady grupowe, badanie etnograficzne, indywidualne wywiady pogłębione.

Rodziny nieheteroseksualne, wśród których wiele wychowuje dzieci, nazywane są rodzinami z wyboru, ponieważ tworzone są często bez społecznego i prawnego wsparcia, ponieważ nie zawsze członków takich rodzin łączą więzy krwi (rodzice społeczni – dzieci). To, że chcą być rodziną i tak się nazywać jest więc kwestią wyłącznie ich wyboru.

Cele projektu Rodziny z wyboru
 • Prześledzenie różnorodności form „rodzin z wyboru” i uwarunkowań wpływających na ich kształtowanie się.
 • Rozpoznanie potrzeb „rodzin z wyboru”, co może przyczynić się do stworzenia bardziej im przyjaznej polityki społecznej.
 • Poznanie dynamiki rodzicielstwa i sytuacji dzieci wychowywanych w „rodzinach z wyboru”.
 • Uchwycenie na przykładzie „rodzin z wyboru” głębokiej złożoności przemian związków intymnych.
 • Wypełnienie braku polskich i europejskich studiów empirycznych na temat „rodzin z wyboru”.
Etapy projektu
 • Analiza danych zastanych, czyli desk research
 • Analiza dyskursu
 • Ilościowe badanie ankietowe
 • Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
 • Badanie etnograficzne
 • Zogniskowane wywiady grupowe (FGI)
Zespół projektu Rodziny z wyboru
 • dr hab. Joanna Mizielińska
 • Marta Abramowicz
 • Agata Stasińska
 • dr Anna Strzałkowska
 • Aleksander Wasiak-Radoszewski
 • Krzysztof Arcimowicz

Linki zewnętrzne