Twój Ruch

Z Encyklopedii LGBT
(Przekierowano z Ruch Palikota)

Twój Ruch (do 6 października Ruch Palikota), formacja polityczna zapoczątkowana przez Janusza Palikota głosząca program o charakterze postępowo-liberalnym, zarejestrowana 1 czerwca 2011. Twój Ruch został powstał w oparciu o partię Ruch Palikota, do której 6 października 2013 przyłączyły się środowiska stowarzyszenia Ruch Społeczny Europa Plus oraz partii RACJA Polskiej Lewicy, a także część dotychczasowych liderów Polskiej Partii Pracy – Sierpień 80.

Frakcje Twojego Ruchu

Twój Ruch jest ugrupowaniem o charakterze konfederacji ugrupowań i frakcji wśród, których wyróżnić można:

 • ruch Wolne Konopie
 • środowiska LGBT
 • środowiska feministyczne
 • środowiska antyklerykalne

Postulaty Twojego Ruchu

Twój Ruch deklaruje działania zmierzające do realizacji następujących postulatów politycznych[1]

Postulaty dotyczące neutralności światopoglądowej państwa
 • zaprzestanie finansowania organizacji religijnych z budżetu państwa
 • rezygnacja z katechizacji w szkołach publicznych
 • uchylenie decyzji komisji majątkowej
 • zakaz udziału osób duchownych w świeckich uroczystościach państwowych
Postulaty poprawiające równość obywateli w przysługujących im prawach
 • prawne uregulowanie związków osób tej samej płci
 • liberalizacja prawa w zakresie dotyczącym tzw. miękkich narkotyków
 • liberalizacja prawa w zakresie dopuszczalności przerywania ciąży
 • finansowanie z budżetu zabiegów zapłodnienia in vitro
 • wyrównanie poziomów płac kobiet i mężczyzn
 • zapewnienie dostępu do darmowych środków antykoncepcyjnych i środków zmniejszających ryzyko zakażenia wirusem HIV
 • zapewnienie darmowego dostępu do sieci Internet
Postulaty zmierzające do ograniczenia biurokracji
 • wprowadzenie zasady milczącej zgody w postępowaniu administracyjnym
 • zastępowanie zaświadczeń oświadczeniami
 • zapewnienie powszechnej jawności dokumentów urzędowych
 • powołanie stałej komisji parlamentarnej zajmującej się ograniczaniem biurokracji
 • zwiększenie odpowiedzialności urzędników za podejmowane decyzje
Postulaty mające na celu naprawę życia politycznego
 • likwidacja Senatu i ograniczenie liczby posłów do 360
 • mieszany system w ordynacji wyborczej
 • kadencyjność funkcji politycznych (w tym partyjnych)
 • możliwość odwołania się od decyzji struktur partyjnych do sądów powszechnych
 • finansowanie partii przez obywateli
Postulaty gospodarcze
 • podatek liniowy 3×18%
 • obniżenie deficytu budżetowego o połowę w ciągu 2 lat
 • zmiana formuły ministerstwa gospodarki na formułę ministerstwa przedsiębiorczości
 • promocja Polski
 • połączenie ZUS-u i KRUS-u
 • wydłużenie wieku emerytalnego poprzez wzrost świadczeń za dłuższą pracę
 • wprowadzenie w życie projektów Komisji Nadzwyczajnej Przyjazne Państwo
Postulaty w zakresie nakładów na kulturę
 • 1% wydatków budżetowych na kulturę (poprzez zmniejszenie wydatków na armię)

Posłowie Twojego Ruchu

 • Maciej Banaszak
 • Piotr Bauć
 • Robert Biedroń
 • Bartłomiej Bodio
 • Jerzy Borkowski
 • Artur Bramora
 • Jan Cedzyński
 • Piotr Chmielowski
 • Artur Dębski
 • Marek Domaracki
 • Dariusz Dziadzio
 • Wincenty Elsner
 • Łukasz Gibała
 • Artur Górczyński
 • Anna Grodzka
 • Michał Kabaciński
 • Adam Kępiński
 • Krzysztof Kłosowski
 • Henryk Kmiecik
 • Sławomir Kopyciński
 • Roman Kotliński
 • Łukasz Krupa
 • Jacek Kwiatkowski
 • Andrzej Lewandowski
 • Tomasz Makowski
 • Małgorzata Marcinkiewicz
 • Maciej Mroczek
 • Jacek Najder
 • Wanda Nowicka
 • Michał Pacholski
 • Janusz Palikot
 • Wojciech Penkalski
 • Andrzej Piątak
 • Zofia Popiołek
 • Marek Poznański
 • Andrzej Rozenek
 • Adam Rybakowicz
 • Armand Ryfiński
 • Paweł Sajak
 • Marek Stolarski
 • Halina Szymiec-Raczyńska
 • Maciej Wydrzyński

Przypisy

 1. Nowoczesne Państwo (pol.). ruchpalikota.org.pl. [dostęp 2012-04-23].

Linki zewnętrzne