Sandra Bem

Z Encyklopedii LGBT

Sandra Ruth Lipsitz Bem (ur. 22 czerwca 1944 r.), amerykańska psycholożka, pionierka badań nad genderem.

Wprowadziła do psychologii pojęcie androgynii, stworzyła także kwestionariusz ról płciowych, który bada stopień, w jakim badani podporządkowują się społecznym schematom płciowym.

Bem zauważyła, że kultura zachodnia jest androcentryczna. Konstruując sztywne podziały na męskość i kobiecość, pozytywnie wartościuje cechy związane z męskością, spychając na dalszy plan cechy "kobiece"