Społeczeństwo otwarte

Z Encyklopedii LGBT
Skocz do: nawigacja, szukaj

Społeczeństwo otwarte, idea liberalnego systemu społecznego w którym polityka państwa jest kształtowana pod wpływem zróżnicowanych opini obywateli. U podstaw idei leży koncepcja, że wobec braku idealnego systemu politycznego niezbędna jest możliwość ciągłego, pokojowego zmieniania polityki państwa. Dla realizacji tego założenia niezbędne są tolerancja, swoboda wyrażania poglądów i wielokulturowość zapewniające możliwość wykorzystania szerokiego spektrum opinii obywateli.

Pojęcie społeczeństwa otwartego zostało wprowadzone przez Henri Bergsona a następnie rozwinięte przez Karla Poppera w książce „Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie”.

Przeciwieństwem społeczeństwa otwartego jest społeczeństwo zamknięte, w którym odrzuca się wszelkie koncepcje od tych, które leżą u podstaw obowiązującego w danej chwili systemu. Odrzucenie to niekoniecznie musi mieć formę cenzury prewencyjnej. Czasem może ono polegać na istnieniu silnej presji większości wywołującej autocenzurę mniejszości. Społeczeństwa zamknięte mają większe trudności z wprowadzaniem zmian społeczno-politycznych.

Otwartość społeczeństwa nie jest tożsama z demokracją. Znane są przykłady zarówno demokratycznych społeczeństw zamkniętych jak i niedemokratycznych społeczeństw otwartych. Ogółnie jednak społeczeństwa otwarte często dążą do demokracji.