Aborcja

Z Encyklopedii LGBT
Skocz do: nawigacja, szukaj

Aborcja, usunięcie ciąży/płodu. Aborcja, choćby w bardzo ograniczonej formie (np. ze względu na gwałt) jest legalna niemal na całym świecie. Wyjątek stanowi np. Chile, gdzie jest ona całkowicie zakazana bez względu na choćby nawet wspomniany gwałt. Aborcja na życzenie, czyli jej najmniej ograniczona forma, jest zalegalizowana w większości krajów krajów Europy oraz w wielu państwach Azji. W Europie najbardziej restrykcyjne prawo względem usunięcia płodu/ciąży ma Malta i Irlandia.

W zależności od przyjętego założenia odnośnie tego, kiedy rozpoczyna się istnienie życia ludzkiego z aborcją mogą wiązać się kontrowersje moralne. Środowiska radykalnie konserwatywne przyjmują arbitralnie, że początkiem ludzkiego życia jest moment zapłodnienia a zespół komórek zarodka jest człowiekiem. Przy tak narzuconej definicji, aborcja jest konsekwentnie nazywana „zabójstwem dziecka nienarodzonego”. Środowiska te najczęściej odmawiają innym prawa do odmiennego postrzegania zagadnienia początków życia i usiłują narzucić swoją definicję jako bezdyskusyjnie jedyną obowiązującą. Spośród wielu innych możliwych definicji początku istnienia życia wymienia się:

  • zagnieżdżenie zarodka
  • początek różnicowania komórek powstających w wyniku ciągu podziałów
  • chwila od której jest możliwe samodzielne funkcjonowanie poza organizmem matki

Ze względu na trudności w precyzyjnym wyznaczeniu poszczególnych momentów przyjmuje się wartości orientacyjne. Np. w islamskim prawie przyjmuje się moment upłynięcia 120 dni od zapłodnienia. Przyjęta definicja początku ludzkiego życia wpływać może na to do jakiego momentu przerwanie ciąży uznaje się za etycznie dopuszczalne i uzasadnione.