Strona główna

Z Encyklopedii LGBT
Witamy w Encyklopedii LGBT

Encyklopedia LGBT to miejsce gromadzące informacje i naukowe fakty na tematy związane z homoseksualnością, biseksualnością i transpłciowością.

Popularne hasła
Poparcie społeczne LGBT w Polsce
Osobista znajomość osób homoseksualnych, Ogólny stosunek do osób homoseksualnych, Stosunek do posiadania wspólnego majątku przez pary osób tej samej płci, Stosunek do ulg podatkowych par osób tej samej płci, Stosunek do możliwości ustawowego dziedziczenia w parach osób tej samej płci, Stosunek do prawa do pochówku w parach osób tej samej płci, Stosunek do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia w parach osób tej samej płci, Stosunek do obejmowania ubezpieczeniem zdrowotnym partnera lub partnerki w parach osób tej samej płci, Stosunek do spraw adopcji dzieci przez pary osób tej samej płci, Stosunek do spraw wychowywania dzieci przez pary osób tej samej płci, Stosunek do innych szczegółowych aspektów związków partnerskich, Stosunek do wolności zgromadzeń osób homoseksualnych...

Usunięcie homoseksualizmu z list chorób
Usunięcie homoseksualizmu z list chorób i problemów zdrowotnych przez organizacje takie jak Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne i Światową Organizację Zdrowia (WHO). Pierwotnie aż do XIX w. homoseksualizm nie był postrzegany jako choroba psychiczna, ale raczej jako przejaw zepsucia i rozpatrywana w kategoriach aktu wyboru, a nie cechy osoby ludzkiej...

Alan Turing
Alan Turing (ur. 23 czerwca 1912, zm. 7 czerwca 1954), angielski matematyk, logik i kryptoanalityk. Sformalizował pojęcia algorytmu a także stworzył teoretyczny model komputera zwany „maszyną Turinga”. Praca naukowa Turinga została przerwana przez oskarżenie go o homoseksualizm i skazanie na przymusową szkodliwą dla zdrowia terapię hormonalną. Homofobiczna nagonka popchnęła Turinga do samobójstwa.

Religie a homoseksualność
Homoseksualność jako element religii, Buddyzm Zen (Japonia), Buddyzm Chán (Chiny), Wierzenia i kultura starożytnej Grecji, Rytualne praktyki homoseksualne, Rytuały inicjacyjne plemienia Sambia, Postawy akceptacji wobec homoseksualności, Stosunek Jezusa do homoseksualności...

Ganimedes (mitologia)
Ganimedes został porwany przez Zeusa z góry Ida we Frygii. Zeus zakochawszy się w Ganimedesie przybrał postać orła i porwał go na górę Olimp. Później Zeus wynagrodził jego ojcu stratę syna podarowując pięknego konia. Ganimedes jest postrzegany jako element najwcześniejszej mitologii przedhelleńskiej. Platon uważał, że mit o Ganimedesie powstał na Krecie jako ośrodku kultury przed-greckiej...

Pory w prezerwatywach
Pory w prezerwatywach to szeroko propagowany mit zgodnie, z którym lateksowe prezerwatywy posiadać mają otwory o rozmiarach pozwalających na przenikanie plemników i cząsteczek wirusa HIV. Istnieje szereg badań przeczących tej koncepcji. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca stosowanie prezerwatyw jako najskuteczniejszą dostępną obecnie technologię pozwalającą ograniczyć rozprzestrzenianie się HIV...

Leczenie homoseksualizmu
Leczenie homoseksualizmu nazywane jest zwykle terapią konwersyjną lub terapią reparatywną. Praktyki te choć wielokrotnie dowiedziono braku ich skuteczności są popularyzowane przez środowiska religijne, głównie chrześcijańskie w Stanach Zjednoczonych oraz zapożyczane i rozpowszechniane przez organizacje katolickie na terenie Europy...

Przyczyny homoseksualizmu
Jako przyczyny homoseksualizmu badacze najczęściej wymieniają czynnik genetyczny lub hormonalny, czyli wpływ hormonów na rozwijający się płód. Badania naukowe wykazały, że już kilkuletnie, homoseksualne dzieci wykazują zainteresowanie swoją płcią tak jak dzieci heteroseksualne płcią przeciwną. Dowiedzione zostało też, że mózg osoby homoseksualnej i heteroseksualnej różnią się od siebie...


Portale: