Homoseksualna interpretacja Biblii

Z Encyklopedii LGBT
Skocz do: nawigacja, szukaj


Celowość homoseksualizmu w Bożym planie stworzenia (perspektywa protestancka)

Protestanci, którzy w większości akceptują stosowanie środków antykoncepcyjnych, opierali swoje zdanie na drugim celu aktu seksualnego – budowaniu więzi między dwoma osobami. O bezgrzeszności homoseksualizmu może świadczyć jego występowanie również wśród zwierząt stworzonych przez Boga. Doświadczenie włoskich badaczy w 2004 roku dowiodło, że kobiety spokrewnione z homoseksualistami są skłonne do posiadania liczniejszego potomstwa. Doświadczenie to, dowodziłoby o celowości stworzenia przez Boga homoseksualizmu w celu wspierania w wychowywaniu dzieci.[1]

Szczegółowa interpretacja fragmentów biblii

Sodoma i Gomora

Grzech Sodomy i Gomory polegał na próbie gwałtu. Według homoseksualnej interpretacji, nieuzasadnione byłoby podciąganie pod przyczynę sądu homoseksualizmu. Sodomici i Gomoryci chcieli uprawiać orgie z gośćmi Lota. Homoseksualni chrześcijanie bezwzględnie są zwolennikami wierności swoim partnerom.

Zakazy z Księgi Kapłańskiej (18,22; 20,13)

Interpretowane różnie:

  • jako zakaz stosowania praktyk ludów ościennych – praktykowanie homoseksualizmu przez heteroseksualistów na potrzeby kultu (kult pogańskiego boga Molocha w kontekscie 18,21).
  • jako rzecz warunkowaną kulturowo – w kulturze kananejskiej mężczyźni pełniący stronę bierną podczas aktu homoseksualnego mieli być kastrowani i traktowani jako ludzie niższej kategorii.
  • jako rzecz nieaktualną w Nowym Przymierzu – akt homoseksualny był "obrzydliwością" dla Boga tak, jak obrzydliwością było dla Niego spożywanie zwierząt nieczystych. Kastraci również byli wykluczeni z życia kultowego (Pwt 23,2), a jednak w Nowym Przymierzu eunuch etiopski został ochrzczony przez Filipa ewangelistę (Dz 8,26-40). Stary Testament jest przeciwstawiany w tej interpretacji Nowemu. Nakazy i zakazy Starego Testamentu były nie do wypełnienia, dlatego istniała potrzeba zawarcia Nowego Przymierza z ludźmi, w którym każdy byłby traktowany na równi. List do Galacjan mówi o Nowym Przymierzu, że już nie ma w nim podziału na narodowości, płeć i status społeczny (Gal 3,28). Do tego stwierdzenia możemy dodać, że nie ma również podziału na hetero, homo, bi, czy trans.

Rzm 1,18-32

Fragment miałby dotyczyć praktyk pogańskich polegających na pokazaniu wyższości kapłana lub kapłanki (noszącej dildo) nad wiernym, poprzez penetrację analną (co ważne - był to akt homoseksualny osób heteroseksualnych).

(Akt homoseksualny wśród osób heteroseksualnych był popularny w antycznej Grecji i Rzymie. Był traktowany tak jak dzisiejsza masturbacja - pomagał w wyładowaniu napięcia seksualnego, jednak nie szedł za tym pociąg do osób tej samej płci.)

1 Kor 6,9n; 1 Tm 1,9n

dot. aktów homoseksualnych u heteroseksualistów, powszechnych w kulturze greckiej, pederastii i prostytucji homoseksualnej (Słowa tłumaczone w Biblii Tysiąclecia jako "[ludzie] rozwiąźli i "mężczyźni współżyjący ze sobą", to w języku greckim (koine): "malakoi" – Filon z Aleksandrii nazywa tym wyrazem obiekty pożądania pederastów; oraz "arsenokoitai" – osoby penetrujące analnie malakoi).

W kulturze greckiej homoseksualne akty heteroseksualistów były rozwiązłe, były traktowane jako forma wyładowania seksualnego przy jednoczesnym braku możliwości zajścia w ciąże. W/w fragmenty Biblijne nie dotyczą normalnych związków homoseksualnych, a rozwiązłego życia. Biblijne zalecenia miały wywrzeć wpływ na ludzi, by zapobiec przenoszeniu chorób wenerycznych i pomóc w ustabilizowaniu życia emocjonalnego. Biblia nigdzie nie zaleca życia ascetycznego. Bóg stworzył seks by łączyć emocjonalnie dwie osoby.

Przypisy

  1. A. Camperio-Ciani, F. Corna, C. Capiluppi. Evidence for maternally inherited factors favouring male homosexuality and promoting female fecundity. Proc. Biol. Sci., 271 (1554), s. 2217–2221 (listopad 2004), doi:10.1098/rspb.2004.2872, PMID 15539346 (ang.).