Lambda - Szczecin

Z Encyklopedii LGBT
Oficjalny symbol stowarzyszenia Lambda Szczecin

Stowarzyszenie Lambda - Szczecin, to polska organizacja, której nadrzędnym celem jest pomoc środowisku LGBTQ+ na terenie Szczecina. Z założenia Lambda w Szczecinie stara się działać do wewnątrz środowiska, uczy, edukuje, pomaga w trudnych sytuacjach życiowych. Początkowo był to oddział znanej Lambdy Warszawa, jednak z czasem organizacje rozdzieliły się tworząc oddzielne byty.

Lambda Szczecin została założona w 1998r. przez Artura Jedyńskiego. Z uwagi na rozproszenie działaczy przeszła w stan uśpienia. W 2015 roku podjęto nieudane próby reaktywacji Lambdy. Ponownie społeczność LGBTQ+ w Szczecinie spróbowała reaktywować Lambdę w Szczecinie dopiero w 2018r. co zakończono sukcesem. Obecnie Lambda Szczecin przy współpracy innych instytucji działa na polu pomocy psychologicznej, profilaktyki HIV/AIDS oraz walki z dyskryminacją. W marcu 2018r. uruchomiła bezpłatne grupy wsparcia oraz pomoc psychologiczną i interwencyjną przy współpracy z Centrum Terapii "Symetria" w Szczecinie.[1]

Stowarzyszenie działa w oparciu o ustawę Prawo o Stowarzyszeniach i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000139339.

Obecnie przewodniczącą stowarzyszenia jest Monika "Pacyfka" Tichy, znana działaczka społeczna wśród Szczecińskich organizacji walki o wolność i pokój na świecie.

Przypisy

Linki zewnętrzne