Leczenie homoseksualizmu

Z Encyklopedii LGBT

Leczenie homoseksualizmu, zbiór praktyk nazywanych zwykle terapią konwersyjną lub terapią reparatywną. Praktyki te choć wielokrotnie dowiedziono braku ich skuteczności są popularyzowane przez środowiska religijne, głównie chrześcijańskie w Stanach Zjednoczonych oraz zapożyczane i rozpowszechniane przez organizacje katolickie na terenie Europy.

Choć homoseksualizm nie jest chorobą i już w grudniu 1973 roku Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne wykreśliło homoseksualizm z listy chorób to próby jego „leczenia” nadal są podejmowane i to pomimo braku jakiejkolwiek skuteczności przy jednoczesnym ryzyku wywoływania przez nie chorób psychicznych, a w skrajnych przypadkach samobójstw.

Terapie stosowane w „leczeniu homoseksualizmu”

Do sposobów jakie są najczęściej stosowane w ośrodkach "leczenia" homoseksualizmu należą takie metody jak:

 • modlitwa[1]
 • post
 • przytulanie[2]
 • uderzanie rakietą tenisową o poduszkę[3]
 • wstrząsy elektryczne[4]
 • podawanie substancji wymiotnych[4]
 • przytulanie się do pluszowych misiów

W środowiskach naukowych panuje całkowity konsensus, że takie terapie są szkodliwe i sprzeczne z etyką terapeutyczną[5]. W związku z tym ich stosowanie zostało zmarginalizowane do organizacji religijnych (w Europie przede wszystkim katolickich)[6].

„Leczenie homoseksualizmu” a nauka

Jak wykazały badania amerykańskich psychologów, wśród 100 "pacjentów" poddanych wieloletniej terapii nie zaobserwowano żadnych trwałych oznak mających świadczyć o jakiejkolwiek zmianie orientacji seksualnej[4]. Wynika to przede wszystkim z błędnego założenia o patologicznych przyczynach homoseksualizmu.

Psychoanalitycy stoją na stanowisku, że homoseksualizm jest stanem normalnym potępiając wszelkie praktyki mające na celu zmianę orientacji seksualnej.[7]

Obecność w mediach

W głównym nurcie mediów koncepcja „leczenia homoseksualizmu” wyraża się najczęściej w słowach „Pedały idźcie się leczyć!” wykrzykiwanych przez grupy neonazistowskie, neofaszystowskie oraz sympatyków Młodzieży Wszechpolskiej.

Poza głównym nurtem pojęcie to pojawia się w niszowych mediach konserwatywnych takich jak prasa katolicka, publicystyka polityczna środowisk konserwatywnych itp.

Mechanizm kłamstwa

Środowiska niechętne LGBT często dla uzasadnienia odmowy przyznania im równych praw posługują się kłamstwami. Polega to zwykle na przedstawianiu autorów różnych publikacji jako „wyleczonych homoseksualistów”. Poza swoimi osobami nie są w stanie przedstawić publicznie, żadnych przypadków udanego „wyleczenia”. Znane są natomiast przykłady osób, które przeszły przez pseudoterapeutyczne obrzędy i publicznie (oczywiście wciąż jako osoby homoseksualne) opowiedziały o swoich wspomnieniach na ten temat. Do najczęściej wymienianych ex-ex-gejów należą: działacz chrześcijański Günter Baum, piosenkarka Shunda K i komik Peterson Toscano. Osoby takie założyły zrzeszającą je organizację "Beyond ex-gay" a w 2007 roku zorganizowano ich zlot w Los Angeles.

Dwaj współzałożyciele organizacji "Exodus International", której celem miało być zrzeszanie osób po „leczeniu” i wierzących w swe „wyleczenie” (ex-gejów) Michael Bussee i jego partner Gary Cooper w 1979 r. opuścili ją, rozwiedli się z żonami i uroczyście zawarli ze sobą związek, który trwał szczęśliwie aż do śmierci Coopera w 1991 r. Wraz z kilkoma innymi ex-ex-gejami zaangażowanymi wcześniej w tę organizację przeprosili publicznie za swój udział w niej przyznając przy tym, że nie widzieli przypadków aby którykolwiek z członków rzeczywiście zmienił swoją orientację.

W środowiskach homofobicznych publicystów dochodzi czasami do groteskowych sytuacji, w których mężczyznom znanym z zajadłości wobec gejów zdarza się być przyłapanymi z męskimi prostytutkami rzekomo zatrudnionymi do noszenia bagaży.

Pomoc

Pomocy dla osób mających problemy z akceptacją orientacji seksualnej udziela organizacja Lambda - Warszawa:

 • telefon zaufania: (22) 628-52-22, od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00-21.00
 • komunikator Gadu-gadu: 1286102, wiadomości są odbierane w poniedziałki i czwartki w godzinach 20:00 – 22:00.
 • mailowo: na adres poradnictwo@lambdawarszawa.org

Zobacz też

Przypisy

 1. http://www.salon.com/news/opinion/glenn_greenwald/2009/12/09/maddow
 2. http://www.youtube.com/watch?v=4jU65-3l588
 3. http://www.youtube.com/watch?v=4jU65-3l588
 4. 4,0 4,1 4,2 Douglas C. Haldeman: Sexual orientation conversion therapy for gay men and lesbians: A scientific examination. [w:] John C. Gonsiorek, James D. Weinrich: Homosexuality : research implications for public polic. Newbury Park: Sage Publications, 1991, s. 151, 256. ISBN 0-8039-3764-4.  (ang.)
 5. American Psychological Association
 6. Yoshino, Kenji (2002), "Covering", Yale Law Journal 111 (4)
 7. http://www.apsa.org/About_APsaA/Position_Statements/Reparative_Therapy.aspx