Rodzicielstwo osób LGBT

Z Encyklopedii LGBT
Skocz do: nawigacja, szukaj
Rodzina pary gejów
Rodzina lesbijek z Nowej Zelandii
Rodzina lesbijek na przyjęciu
Commons in image icon.svg

Rodzicielstwo osób LGBT, wychowywanie dzieci przez osoby LGBT lub pary jednopłciowe.

Formy rodzicielstwa LGBT

Możliwe są różnorodne formy rodzicielstwa osób LGBT i par jednopłciowych:

 • wspólne wychowanie biologicznego dziecka jednego z partnerów ze wcześniejszego związku,
 • adopcja obcego dziecka,
 • wychowanie dziecka urodzonego przez surogatkę,
 • wychowanie przez samotną osobę LGBT,
 • wychowanie przez osoby tej samej płci niebędące LGBT (np. ojciec i jego brat),
 • wychowanie przez parę osób różnej płci, z których co najmniej jedna zataja swą nieheteroseksualną orientację.

Przebieg debaty nt.adopcji

Argumenty za

Zwolennicy umożliwienia adopcji przez pary homoseksualne zwykle podają następujące argumenty:

 • Dzieci powinny zawsze mieć rodzinę lub opiekunów lub osoby, które się o nie troszczą[1]
 • Dzieci wychowywane przez pary homoseksualne nie różnią się od rówieśników[2]
 • Dowody na to, iż rodzice homoseksualni dobrze wychowują dzieci[3][4]
 • Patologie domów dziecka[5]: adopcja uznawana jako alternatywa zawsze lepsza od [6]
 • Zwiększenie liczby adopcji i zmniejszenie liczby dzieci w sierocińcach[7]
 • Pary LGBT adoptujące dzieci (wzajemnie wlasne z poprzednich związków, dzieci zmarłych krewnych) miałyby mniej formalności[8]
 • W niektórych krajach samotne osoby homoseksualne (single) mogą adoptować, więc nie jest to racjonalne uniemożliwiać adopcji parom[9]
 • Orientacja seksualna rodziców nie przekłada się na orientację seksualną dzieci (i odwrotnie)[10]
 • Wiele dzieci wychowuje się obecnie w parach jednopłciowych i ich dobro nie jest w stanie zagrożenia[11]
 • Kwestia praw człowieka - prawo do życia w rodzinie (dziecko)[12] i załozenia rodziny (rodzice LGBT)[13]
 • Argument ekonomiczny: oszczędności na opiekę państwową[14]
 • Zarzucany przeciwnikom brak jakichkolwiek[15] lub racjonalnych argumentów przeciw[16]

Argumenty przeciw

Przewnicy umożliwienia adopcji przez pary homoseksualne zwykle posługują się argumentami:

 • heteroseksistowskimi[17]: niektóre osoby uważają, iż "dzieci gejów stają się gejami", co sugeruje negatywny stosunek do osób, które są homoseksualne i sugerując ich niższą wartość
 • przypadków nadużyć rodzicielskich[18]: przypadki znęcania się fizycznego, psychicznego, molestowania seksualnego lub inne ekscesy
 • religijnymi[19]: zakładanie, że dziecko jest darem boga, zatem tylko osoby zdolne do posiadania potomstwa powinny mieć prawo adopcji
 • zarzutami naruszania praw dziecka[20]

Najbardziej znani rodzice LGBT

Elton John i David Furnish, Rufus Wainwright, BD Wong, Alan Cumming, Tom Ford, Matthew Bomer, Ricky Martin, Terry Miller i Dan Savage, Neil Patrick Harris i David Burtka, Lee Daniels.

Kwestie społeczne związane z rodzicielstwem LGBT

Wyniki badań

Istnieje nadzwyczaj szeroki konsensus w środowisku naukowym w kwestii rodzicielstwa osób LGBT. Przeprowadzono wiele badań porównawczych, z których jasno wynika, że dzieci wychowywane przez osoby LGBT nie odbiegają w żaden sposób od ogółu populacji (a według niektórych są nawet lepiej przystosowane i mniej agresywne[21]). Wskazują na to m.in. poniższe badania:

 • M.J. Rosenfeld. Nontraditional Families and Childhood Progress Through School. Demography, 47, s. 755 (2010), doi:10.1353/dem.0.0112 (ang.). 
 • J.G. Pawelski, E.C. Perrin, J.M. Foy, C.E. Allen i inni. The effects of marriage, civil union, and domestic partnership laws on the health and well-being of children. Pediatrics, 118 (1), s. 349–364 (lipiec 2006), doi:10.1542/peds.2006-1279, PMID 16818585 (ang.). 
 • G.M. Herek. Legal recognition of same-sex relationships in the United States: a social science perspective. The American Psychologist, 61 (6), s. 607–621 (wrzesień 2006), doi:10.1037/0003-066X.61.6.607, PMID 16953748 (ang.). 
 • The Heterosexually Married Gay and Lesbian Parent. [w:] F.W. Bozett: Gay and Lesbian Parents. New York: Praeger, 1987, s. 138. ISBN 0275925412.  (ang.)
 • C.H. van Nijnatten. Sexual orientation of parents and Dutch family law. Med Law, 14 (5-6), s. 359–368 (1995), PMID 8868496 (ang.). 
 • D.A. Greenfeld. Reproduction in same sex couples: quality of parenting and child development.. Curr Opin Obstet Gynecol, 17 (3), s. 309–312 (czerwiec 2005), PMID 15870566 (ang.). 
 • C.J. Patterson. Children of lesbian and gay parents.. Child Dev, 63 (5), s. 1025–1042 (październik 1992), PMID 1446541 (ang.). 
 • F. Tasker. Lesbian mothers, gay fathers, and their children: a review.. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 3 (26), s. 224–240 (czerwiec 2005), PMID 15956875 (ang.). 
 • M.A. Gold, E.C. Perrin, D. Futterman, S.B. Friedman. Children of gay or lesbian parents.. Pediatrics in review / American Academy of Pediatrics, 9 (15), s. 354–358 (wrzesień 1994), PMID 7971593 (ang.). 
 • Przemysław Tomalski: Nietypowe rodziny : o parach lesbijek i gejów oraz ich dzieciach z perspektywy teorii przywiązania. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. ISBN 978-83-235-0219-7.  (pol.)
 • Australijscy naukowcy z The Univeristy of Melbourne opublikowali w 2013 roku badania Australian Study of Child Health in Same-Sex Families. Badania zostały przeprowadzone na 500 osobowej grupie dzieci. Wyniki wykazały, że dzieci w wieku 5-17 lat adoptowane przez pary jednopłciowe są zdrowsze i bardziej zżyte z rodzicami od dzieci wychowujących się w rodzinach heteroseksualnych.[22]

Poparcie organizacji

Głosów poparcia na rzecz rodzicielstwa LGBT udzieliły:

 • American Academy of Pediatrics[23]
 • American Academy of Child and Adolescent Psychiatry[24]
 • American Psychiatric Association[25]
 • American Psychological Association[26]
 • American Psychoanalytic Association[27]
 • National Association of Social Workers[28]
 • Child Welfare League of America[29]
 • North American Council on Adoptable Children[30]
 • Canadian Psychological Association[31]

Publikacje, których wiarygodność jest kwestionowana

Argumentacja naukowa cieszy się uznaniem i autorytetem. Z tego też powodu zdarza się, że celem wywołania określonych skutków politycznych różne osoby (często powiązane z instytucjami religijnymi) dopuszczają się nierzetelności naukowych i świadomie manipulują w publikacjach w czasopismach naukowych. Artykuły naukowe przed opublikowaniem podlegają recenzji, czyli fachowej ocenie wartości naukowej przez specjalistów z danej dziedziny. Recenzja taka decyduje o tym czy dana praca zostanie przyjęta do publikacji. Jest to podstawowe narzędzie chroniące naukę przed rozpowszechnianiem pod jej szyldem opinii sprzecznych ze stanem wiedzy naukowej. Czasem jednak zdarza się, że przyjęty do publikacji zostaje tekst będący świadomą manipulacją i umknie to uwadze recenzentów. Wszelkiego rodzaju wyniki są jednak weryfikowane przez innych naukowców, a nierzetelność naukowa jest ujawniana i piętnowana.

Paul Cameron

W 2006 r. Paul Cameron opublikował swój artykuł „Children of homosexuals and transsexuals more apt to be homosexual” mający dowodzić tendencji do homoseksualizmu wśród dzieci osób homoseksualnych.[32] Przyjęta przez autora metodologia odbiegała znacznie od standardów naukowych, co spotkało się z wieloma reakcjami w środowisku naukowym. Powstały liczne publikacje wyjaśniające błędy i przekłamania, jakich dopuścił się Paul Cameron w tej[33][34] i we wcześniejszych publikacjach[35][36].

Mark Regnerus

W 2012 r. Mark Regnerus były wykładowca ewangelickiego Calvin College opublikował artykuł „How different are the adult children of parents who have same-sex relationships? Findings from the New Family Structures Study” (Czym różnią się dorosłe dzieci rodziców, którzy mieli bliskie relacje z osobami tej samej płci. Rezultaty New Family Structures Study).[37] Praca Regnerusa została sfinansowana przez konserwatywną organizację Witherspoon Institute, która sprzeciwia się między innymi małżeństwom jednopłciowym i aborcji.

Regnerus zestawiał dane dotyczące dzieci wychowywanych przez rodziców heteroseksualnych z danymi dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców było homoseksualne. (Dla uznania, któregoś z rodziców za osobę homoseksualną w badaniu wystarczało nawet jednorazowe zaangażowanie względem osoby tej samej płci.) Ze względu na wiek badanych, nie było możliwości prawnych, by w badanej grupie znalazły się pełne rodziny homoseksualne z adoptowanymi dziećmi. Była to więc manipulacja polegająca na porównaniu sytuacji rodzin pełnych z rodzinami, wśród których miały miejsca rozwody i separacje.[38] Środowisko naukowe zareagowało bardzo szybko, publikując w tym samym numerze czasopisma, naukowe odpowiedzi na manipulacje Regnerusa. Prócz wskazania problemu związanego ze złymi kryteriami doboru do porównywanych grup wskazuje się również na to, że istnienie korelacji nie oznacza związku przyczynowo skutkowego i nie ma przesłanek na to by winą za gorszą sytuację dzieci obarczać orientację ich rodziców.[39]

Importantly, one cannot clearly link having a lesbian mother (or gay father) with any of these outcomes. As stated earlier, the group is comprised of young adults who experienced multiple family structures, not only a same-sex parent household (indeed, some of the respondents never lived with the mother’s same-sex partner). It is quite possible, for example, that many or most of the negative outcomes result from the divorce of the young adult’s biological parents that preceded the mother’s same-sex relationship.
— Cynthia Osborne[39] , University of Texas at Austin

Jim Burroway w Box Turtle Bulletin wskazuje ponadto na nieuzasadnione wymuszenie wzajemnego wykluczania się kategorii, do których przypisywano osoby („ojciec-gej”, „matka-lesbijka”), które w rzeczywistości wcale się nie wykluczają.[38][40]

Sam Regnerus stwierdził, że rodzice tej samej płci mogą dobrze pełnić swą rolę w wychowaniu dzieci, a ich orientacja nie ma z tym nic wspólnego.[41]

Po kilku miesiącach od publikacji sam Mark Regnerus przyznał, że jego praca nie przedstawiała informacji na temat dzieci wychowywanych przez pary tej samej płci, gdyż we wszystkich przypadkach poza dwoma, dzieci „homoseksualnego” rodzica przez większość życia nie były wychowywane przez pary jednopłciowe.[42]

Wewnętrzny audyt w periodyku Social Science Research wykazał poważne błędy w procesie naukowego recenzowania artykułu przed publikacją oraz to, że nie powinien on być opublikowany.[43]

Kwestie prawne związane z rodzicielstwem LGBT

Prawa do adopcji przez pary osób tej samej płci

     Adopcja przez pary osób tej samej płci legalna

     Legalna adopcja biologicznego dziecka partnera

     Status nieznany lub adopcja przez pary osób tej samej płci nielegalna

Obecnie w 14 krajach świata pary osób tej samej płci mogą adoptować dzieci. Są to:

Ponadto w państwach federacyjnych adopcję dla par jednopłciowych wprowadzono na następujących obszarach:

Przypisy

 1. http://www.slate.com/blogs/outward/2014/08/01/conservatives_want_to_keep_gay_couples_from_adopting_or_fostering_kids.html
 2. http://www.homoseksualizm.edu.pl/index.php/terapia/faq/354-mit-7-dzieci-wychowywane-przez-homoseksualistow-nie-roni-si-od-dzieci-wychowywanych-przez-heteroseksualistow-nie-jest-to-te-dla-nich-szkodliwe
 3. http://mic.com/articles/92945/a-major-study-reveals-what-happens-to-children-raised-by-same-sex-couples
 4. http://www.focus.pl/czlowiek/dzieci-gejow-maja-lepiej-9107
 5. http://www.familyequality.org/get_informed/advocacy/adoption_and_foster/ecdf_facts/
 6. http://www.newsmax.com/Koch/Gay-Adoption/2008/07/22/id/324648/
 7. http://www.adoptivefamilies.com/articles.php?aid=2321/
 8. http://family.findlaw.com/adoption/legal-issues-for-gay-and-lesbian-adoption.html
 9. http://natemat.pl/17203,dziecko-w-rodzinie-homoseksualistow-adopcja-to-nie-problem-wychowanie-juz-tak
 10. http://www.miesiecznik.znak.com.pl/12467/calosc/homoseksualni-rodzice-wywiad-z-psychologiem
 11. http://www.familyequality.org/get_informed/advocacy/adoption_and_foster/ecdf_facts/
 12. http://www.lawstuff.org.uk/the-facts/what-are-childrens-rights
 13. http://www.findlaw.co.uk/law/family/children/adoption_and_fostering/500590.html
 14. http://www.familyequality.org/get_informed/advocacy/adoption_and_foster/ecdf_facts/
 15. http://www.advocate.com/health/2012/06/21/researcher-says-gay-parents-are-worse-admits-he-failed-find-any
 16. http://rationallyspeaking.blogspot.co.uk/2014/01/the-sciphi-of-gay-adoption.html
 17. http://vikingkitties.blogspot.co.uk/2012_07_01_archive.html
 18. http://www.przewodnik-katolicki.pl/nr/spoleczenstwo_i_kultura/dzieci_homoseksualistow.html
 19. https://www.lifesitenews.com/news/why-homosexual-adoption-is-not-a-right
 20. http://www.fronda.pl/a/andrzej-zoll-adopcja-przez-gejow-godzi-w-prawa-dziecka,38702.html
 21. luk: Dzieci wychowywane przez lesbijki są lepiej przystosowane i mniej agresywne (pol.). gazeta.pl, 2010-06-07. [dostęp 2011-05-30].
 22. [http://mccaugheycentre.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/786806/simon_report_.pdf The Australian Study of Child Health In Same-Sex Families (ACHESS) Interim report]
 23. J.G. Pawelski, E.C. Perrin, J.M. Foy, C.E. Allen i inni. The effects of marriage, civil union, and domestic partnership laws on the health and well-being of children. Pediatrics, 118 (1), s. 349–364 (lipiec 2006), doi:10.1542/peds.2006-1279, PMID 16818585 (ang.). 
 24. Children with Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Parents (ang.). aacap.org, 2006. [dostęp 2011-05-28].
 25. Adoption and Co-parenting of Children by Same-sex Couples : Position Statement (ang.). psych.org, 2002. [dostęp 2011-05-28].
 26. Sexual Orientation, Parents, & Children (ang.). apa.org, 2004. [dostęp 2011-05-28].
 27. Position Statement on Gay and Lesbian Parenting (ang.). apsa.org, 2002-05-16. [dostęp 2011-05-28].
 28. APPLICATION FOR LEAVE TO FILE BRIEF AMICI CURIAE IN SUPPORT OF THE PARTIES CHALLENGING THE MARRIAGE EXCLUSION, AND BRIEF AMICI CURIAE OF THE AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, CALIFORNIA PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, NATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS, AND NATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS, CALIFORNIA CHAPTER IN SUPPORT OF THE PARTIES CHALLENGING THE MARRIAGE EXCLUSION (ang.). courts.ca.gov. [dostęp 2011-05-28].
 29. Position Statement on Parenting of Children by Lesbian, Gay, and Bisexual Adults (ang.). cwla.org. [dostęp 2011-05-28].
 30. Gay and Lesbian Adoptions and Foster Care (ang.). nacac.org. [dostęp 2011-05-28].
 31. Marriage of Same-Sex Couples – 2006 Position Statement Canadian Psychological Association (ang.). cpa.ca, 2006. [dostęp 2011-05-28].
 32. P. Cameron. Children of homosexuals and transsexuals more apt to be homosexual. J. Biosoc. Sci., 38 (3), s. 413–418 (May 2006) (ang.). 
 33. L.L. Brubaker. Comment on Cameron and Cameron (2002): children of homosexual parents report childhood difficulties. Psychol. Rep., 91 (1), s. 331–332 (sierpień 2002), doi:10.2466/pr0.2002.91.1.331, PMID 12353800 (ang.). 
 34. T.G. Morrison. Children of homosexuals and transsexuals more apt to be homosexual: a reply to Cameron. J. Biosoc. Sci., 39 (1), s. 153–154; discussion 155–156 (styczeń 2007), doi:10.1017/S0021932006001714, PMID 17107635 (ang.). 
 35. D.F. Duncan. Homosexual parents and questions of character: a response to Cameron and Cameron. Psychol. Rep., 84 (3 Pt 1), s. 791–792 (czerwiec 1999), doi:10.2466/PR0.84.3.791-792, PMID 10408201 (ang.). 
 36. W.G. Herron, M.J. Herron. The complexity of sexuality. Psychological Reports, 78 (1), s. 129-130 (luty 1996), doi:10.2466/pr0.1996.78.1.129, ISSN 0033-2941 (ang.). 
 37. Mark Regnerus. How different are the adult children of parents who have same-sex relationships? Findings from the New Family Structures Study. Social Science Research, 41 (4), s. 752–770 (lipiec 2012 (dostępny online od 10 czerwca 2012)). Elsevier Inc., ISSN 0049-089X. 
 38. 38,0 38,1 David Sessions: Mark Regnerus’s Gay-Parenting Study Starts a Political War (ang.). thedailybeast.com, 2012-06-12. [dostęp 2012-06-16].
 39. 39,0 39,1 Cynthia Osborne. Further comments on the papers by Marks and Regnerus. Social Science Research, 41 (4), s. 779–783 (lipiec 2012 (dostępny online od 10 czerwca 2012)). Elsevier Inc., doi:10.1016/j.ssresearch.2012.05.002, ISSN 0049-089X (ang.). 
 40. Jim Burroway: First Look at Mark Regnerus’s Study on Children of Parents In Same-Sex Relationships (pol.). boxturtlebulletin.com, 2012-06-10. [dostęp 2012-06-16].
 41. Professor who said children with gay parents are more likely to be depressed will keep his job as he is cleared in school inquiry. [dostęp 2012-09-03].
 42. Mark Regnerus Admits His ‘Family Structures’ Study Wasn’t About Gay Parenting
 43. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049089X12001640#s0015
 44. Daniel Ottosson: LGBT world legal wrap up survey (ang.). ilga-europe.org, listopad 2006. [dostęp 2011-05-28].
 45. Argentina Passes Gay Marriage Law (ang.). towardfreedom.com, 2010-07-15. [dostęp 2011-05-28].
 46. David Rayside Morton. wtrąceń Queer, podziałów kontynentalne: publicznego uznania różnorodności seksualnej Kanada i Stany Zjednoczone. University of Toronto Press, 2008. str. 388 (str. 20 ISBN 0802086292.
 47. Felipe Seligman: Casal homossexual pode adotar criança, decide STJ (port.). athosgls.com.br, 2010-04-27. [dostęp 2011-05-28].
 48. Mary C. Hurley: Sexual Orientation and Legal Rights (ang.). parl.gc.ca, 2007-05-31. [dostęp 2011-05-28].
 49. Jennifer A. Cooper: Opinion on Common-Law Relationships (ang.). parl.gc.ca, 2001-12-31. [dostęp 2011-05-28].
 50. Gay couple leaps 'walls' to adopt son (ang.). 2007-02-19.
 51. Legal Information for Same Sex Couples (ang.). cliapei.ca. [dostęp 2011-05-28].
 52. Gays given equal adoption rights (ang.). cphpost.dk, 2010-05-05. [dostęp 2011-05-28].
 53. David Rayside Morton. wtrąceń Queer, podziałów kontynentalne: publicznego uznania różnorodności seksualnej Kanada i Stany Zjednoczone. University of Toronto Press, 2008. str. 388 (str. 21). ISBN 0802086292.
 54. Gay Marriage Goes Dutch (ang.). cbsnews.com, 2001-04-01. [dostęp 2011-05-28].
 55. Norway passes law approving gay marriage (ang.). msnbc.msn.com, 2008-06-17. [dostęp 2011-05-28].
 56. South Africa OKs Gay Adoption (ang.). 2002-10-01. [dostęp 2011-05-28].
 57. Gay marriage around the globe (ang.). news.bbc.co.uk, 2005-12-22. [dostęp 2011-05-28].
 58. Sweden legalises gay adoption (ang.). news.bbc.co.uk, 2002-06-06. [dostęp 2011-05-28].
 59. New Adoption Law Gives Gay Couples Joint Rights (ang.). ukgaynews.org.uk, 2005-12-30. [dostęp 2011-05-28].
 60. Ellen Thomas: New legislation sees gay Scottish couples win right to adopt children (ang.). heraldscotland.com, 2009-09-20. [dostęp 2011-05-28].
 61. Kilian Melloy: Door to Gay Adoption Opened in Northern Ireland (ang.). edgeboston.com, 2008-06-18. [dostęp 2011-05-28].
 62. Yanina Olivera: Uruguay approves Latin America's first gay adoption law (ang.). AFP, 2009-09-09. [dostęp 2011-05-28].
 63. 63,0 63,1 63,2 Shelly Dahl: Stop the proposed same-sex adoption ban (ang.). greenleft.org.au, 2007-08-04. [dostęp 2011-05-28].
 64. Adoption Amendment (Same Sex Couples) Bill 2010 (No 2) - NSW Parliament (ang.). parliament.nsw.gov.au. [dostęp 2011-05-28].
 65. Mexico City’s gay marriage law takes effect (ang.). msnbc.msn.com, 2010-03-04. [dostęp 2011-05-28].
 66. 66,0 66,1 66,2 66,3 66,4 66,5 66,6 66,7 66,8 66,9 Adoption Laws: State by State (ang.). hrc.org, 2008. [dostęp 2011-05-28].
 67. Robert Crooks, Karla Baur: Our sexuality. Belmont, CA: Thomson/Wadsworth, 2008. ISBN 0-495-09554-0.  (ang.)
 68. Florida appeals court strikes down gay adoption ban (ang.). cnn.com, 2010-09-22. [dostęp 2011-05-28].

Linki zewnętrzne