Fundacja Pro Diversity

Z Encyklopedii LGBT

Fundacja Pro Diversity, polska organizacja pozarządowa, działająca w sferze pożytku publicznego, zajmująca się kwestiami praw osób LGBT w kontekście zawodowym oraz konsumpcyjnym. Fundacja została ufundowana w Warszawie w sierpniu 2016 przez Fundację Wolontariat Równości oraz wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000673209. Fundacja jest bezpośrednim spadkobiercą działań podejmowanych przez Fundację LGBT Business Forum. Prezesą fundacji jest od 2016 roku Jej Perfekcyjność. W skład Zarządu wchodzi jeszcze także Magdalena Świder.

Działalność

Działalność Fundacji skupia się na dwóch obszarach. Pierwszym z nich jest walka o równe traktowanie osób LGBT w miejscu pracy. Zgodnie z ideą zarządzania różnorodnością, Fundacja stara się przekonywać firmy działające w Polsce o znaczeniu dostrzegania różnorodności wśród pracowniczek i pracowników oraz wykorzystywania tej różnorodności dla dobra firmy. Fundacja promuje zasady równouprawnienia i niedyskryminacji w miejscu pracy. Drugim aspektem działania Fundacji jest promowanie otwartego podejścia do konsumentek i konsumentów LGBT. Organizacja zwraca uwagę firm na olbrzymią siłę nabywczą tego segmentu i zachęca do inwestowania w marketing i działania skierowane do tej grupy - choćby w sferze tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu.

Pro Diversity Allies Programme

Fundacja Pro Diversity oferuje firmom możliwość kompleksowego podejścia do działań związanych z osobami LGBT w miejscu pracy poprzez dołączenie do programu Allies Programme. W ramach programu firmy otrzymują roczny plan działań, który realizowany jest przez fundację i samą firmę, a którego celem jest zwiększenie inkluzywności wobec osób LGBT w miejscu pracy.

Index of Workplace Equality in Poland

Od 2017 roku fundacja daje możliwość bezpłatnego uczestnictwa w autoewaluacji firm w ramach indeksu Index of Workplace Equality in Poland. W trakcie procesu firmy wypełniają specjalny formularz i dołączają do niego wymagane pliki. Fundacja zajmuje się potem punktowaniem odpowiedzi oraz tworzy listę najbardziej przyjaznych osobom LGBT miejsc pracy w Polsce.

Warsztaty i szkolenia

Fundacja oferuje szereg warsztatów i szkoleń, które przygotowane są z myślą o konkretnej firmie. Organizacja zapewnia szkolenia w małych i większych grupach szkoleniowych na temat podstawowych informacji dotyczących LGBT, różnorodności i zapobiegania dyskryminacji w miejscu pracy, a także prawnej sytuacji osób LGBT, które uzupełniane są o konkretne przypadki i przykłady z innych krajów. Fundacja dokonuje - na zlecenie firm - audytów przepisów istniejących w firmach i wypracuje z przedsiębiorcami wytyczne do polityk równościowych.

Konferencje i seminaria

Swoje działania Fundacja realizuje także organizując konferencje i seminaria. Najważniejszym z nich jest doroczna konferencja Pro Diversity Conference, która planowana jest w trakcie Festiwalu [Parada Równości|Parady Równości]. Poza tym Fundacja włącza się także w inne wydarzenia i współorganizuje niektóre z nich.

Linki zewnętrzne