Homofobia

Z Encyklopedii LGBT
Skocz do: nawigacja, szukaj

Homofobia, antyspołeczne uprzedzenie względem osób homoseksualnych lub zaburzenie lękowe (fobia), którego bodźcem lękowym są osoby homoseksualne.

Język homofobii

Osoby dotknięte homofobią często przejawiają tendencję do manipulowania językiem celem zmarginalizowania lub przedstawienia w negatywnym świetle tego wszystkiego co odbiega od heteronormatywnych wzorców. To co u osób heteroseksualnych jest nazywane życiem, miłością, okazywaniem uczuć w przypadku osób homoseksualnych staje się stylem życia, związkami seksualnymi, obnoszeniem się. Język ten przenika również do sfer nauki i edukacji czego przykładem może być nazywanie narządów płciowych rozrodczymi lub zastąpienie „Wiedzy o życiu seksualnym człowieka” „Wychowaniem do życia w rodzinie”.

Badania nad homofobią

W badaniach nad homofobią przeprowadzonych przez naukowców z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Georgia analizowano wpływ pobudzenia aktami homoseksualnymi na grupę heteroseksualnych mężczyzn. W oparciu o kwestionariusze wybrano grupę 35 mężczyzn homofobicznych i grupę kontrolną 29 mężczyzn nie mających negatywnych odczuć wobec mężczyzn homoseksualnych. Badani zostali poddani bodźcom złożonym z sekwencji wideo o charakterze heteroseksualnym, męskim homoseksualnym oraz lesbijskim. Za pomocą pletyzmografu prąciowego badano zmiany w obwodzie członka. W obu grupach pobudzenie następowało przy materiałach heteroseksualnych i lesbijskich ale tylko w grupie mężczyzn dotkniętych homofobią następowała erekcja pod wpływem materiałów ukazujących seks gejowski. Może to sugerować, że generalnie homofobia jest związana z odrzucaniem własnych popędów homoseksualnych (homoseksualizm egodystoniczny)[1].

Homofobia a prawa człowieka

Równoważność homofobii z rasizmem

Homofobia jako postawa społeczna wiąże się z brakiem akceptacji praw osób LGBT na równi z osobami heteroseksualnymi. Często również przybiera ona formę nienawiści a nierzadko przeradza się nawet w fizyczne napaści na osoby LGBT. W kategoriach stosunku do równości wobec prawa postawy, homofobiczne są równoważne z postawami rasistowskimi. Tak jak w przypadku rasizmu czynnikiem powodującym odmowę akceptacji pewnych praw jest rasa tak w przypadku homofobii analogicznym czynnikiem jest orientacja psychoseksualna. Stanowisko takie podzielił Europejski Trybunał Praw Człowieka w uzasadnieniu wyroku w sprawie Vejdeland i inni przeciwko Szwecji.[2]

The present case provides an opportunity for the Court to consolidate an approach to hate speech directed against a person or class of persons because of their sexual orientation that is elaborated in such a way so as to ensure that they are protected from the harmful effects of such expression. A clear analogy can be drawn between racism and xenophobia – which have been the subject matter of much of the Court’s jurisprudence – and sexual orientation.
— Europejski Trybunał Praw Człowieka[3]

Przypisy

  1. H.E. Adams, L.W. Wright, B.A. Lohr. Is homophobia associated with homosexual arousal?. J. Abnorm. Psychol., 105 (3), s. 440–445 (sierpień 1996), doi:10.1037/0021-843X.105.3.440, PMID 8772014 (ang.). 
  2. Ewa Siedlecka: Homofobia jest jak rasizm (pol.). wyborcza.pl, 2012-02-13. [dostęp 2012-09-11].
  3. Case of Vejdeland and others v. Sweden (ang.). hudoc.echr.coe.int, 2012-02-09. [dostęp 2012-09-11].
Star of life2.svg
Informacje zawarte w Homopedii nie zastępują konsultacji lekarskiej. Z informacji zawartych w Homopedii korzystasz na własną odpowiedzialność.